Nå kan skoleeier vurdere om de driver i samsvar med loven

RefLex er et nettbasert verktøy som skal gi offentlige skoler og skoleeiere hjelp til å vurdere om egen praksis er i samsvar med opplæringsloven med tilhørende forskrifter.

Alle offentlige skoler og skoleeiere har nå tilgang til verktøyet. Foreløpig dekkes temaene fra felles nasjonalt tilsyn 2014-2017:

  • Elevenes utbytte av opplæringen
  • Skolebasert vurdering
  • Forvaltningskompetanse

Ved tilsyn kan skoleeier gi Fylkesmannen tilgang til egenvurderingene på et bestemt område. RefLex erstatter da skjemaene for egenvurdering og begrenser forhåpentligvis også mengden med dokumentasjon som skal sendes inn i forbindelse med tilsyn.

I tillegg til vurdering over egen praksis, gir RefLex også innsikt i hva regelverket krever gjennom hjelpetekster og veiledninger, skriver fylkesmannen.no.

Powered by Labrador CMS