«Di feite hurpa!»

Læreren ba ham lukke døra mens hun holdt igjen eleven. Han kalte henne «di feite hurpa» og gikk mot en annen dør i klasserommet.

Fylkesmannen i Finnmark fikk denne saken til behandling:

En elev fikk meldinger på mobiltelefonen i skoletiden. Læreren tok telefonen og sa at foreldrene skulle komme på skolen og hente den. Eleven nektet og mente læreren leste meldingen. Skoledagen var over, og klassen ble sendt hjem.

Læreren og eleven ble stående og diskutere, men eleven ville ikke etterkomme lærerens krav. Han nektet også å bli med til rektor, og lærer ville da hente rektor. Eleven motsatte seg det og begynte å gå. Læreren gikk for å blokkere døra for eleven. Han forsøkte å brøyte seg forbi. Det klarte han ikke. En annen elev åpnet døra fra gangen. Læreren ba ham lukke døra mens hun holdt igjen eleven. Han kalte henne «di feite hurpa» og gikk mot en annen dør i klasserommet. Han var sint og gråt. Læreren blokkerte også denne døra. Eleven ble aggressiv i kroppsspråket, men læreren sa at han heller ikke kom forbi her.

Eleven snudde seg og slo læreren i magen. Så stormet han ut. Læreren ville ta opp jakta på eleven, men en kollega stoppet henne og sa at eleven fikk gå.

Rektor vedtok å utvise eleven to dager etter å ha rådført seg med elevens lærere. Foreldrene ble varslet om bortvisninga per telefon, og de ble invitert til en samtale om opptrinnet. Foreldrene godtok ikke det, de benyttet klageretten sin og klaget til Fylkesmannen.

Fikk medhold – skolen fikk kritikk

Fylkesmannen i Finnmark ga foreldrene medhold i at skolen ikke hadde hjemmel til å vise bort eleven på grunn av konflikten med læreren.

Fylkesmannen stiller i klagebehandlinga spørsmål ved skolens håndtering av saken, også når det gjaldt hva som utløste konflikten: beslaget av mobiltelefonen og lærerens bruk av fysisk makt for å holde igjen eleven. Fylkesmannen tar ikke stilling til spørsmålet, men nøyer seg med å be skolen diskutere sakens prinsipielle sider.

Fylkesmannen stiller også spørsmål om skolens vedtak om to dagers utvisning står i forhold til den utløsende faktoren av konflikten mellom lærer og elev. Fylkesmannen mener at bortvisning må brukes med stor forsiktighet og bare i unntakstilfeller. Under saksbehandlingen fikk Fylkesmannen opplyst at bortvisningen ikke ble gjennomført. Det ble satt inn andre tiltak for å avhjelpe elevens situasjon både på skolen og hjemme. Det så ut til å ha hjulpet.

Fylkesmannen tar heller ikke stilling til det, men oppfordrer skolen til å diskutere sakens prinsipielle sider og dessuten å sørge for at skolens ordensreglement er i tråd med opplæringsloven.

 

 

Powered by Labrador CMS