BI får fortsette å utdanne styrere

Udir fornyer avtalen med Handelshøyskolen BI, som nå fortsetter å utdanne styrere til barnehagene.

Høsten 2011 startet Utdanningsdirektoratet (Udir) opp en nasjonal satsing på å utdanne styrere i barnehager. Handelshøyskolen BI som har vært med siden oppstart, har nå inngått en ny langsiktig avtale til 2018.

BI er tildelt 90 studieplasser i utdanningen av styrere i barnehager og den nye avtalen har en varighet til 2018

Opptak skjer gjennom utdanningsdirektoratet

Utdanningen er på 30 studiepoeng

Handelshøyskolen BI er en av fem utdanningsinstitusjoner som tilbyr undervisning rettet mot styrere i barnehager

– Vi er svært glade for at Utdanningsdirektoratet har valgt å fornye sin avtale med Handelshøyskolen BI som en av leverandørene til nasjonal lederutdanning i barnehager, sier Johan From, professor ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI, og fagansvarlig for styrerutdanningen.

Handelshøyskolen BI er en av fem utdanningsinstitusjoner som tilbyr undervisning rettet mot nytilsatte og erfarne styrere i barnehagen. Styrerutdanningen har som mål å gi barnehagestyrere kompetanse i form av kunnskaper, ferdigheter og holdninger slik at de kan arbeide systematisk med egen lederrolle.

Ifølge en pressemelding fra BI viser tilbakemelding fra tidligere studenter at undervisningen i stor grad har gitt økt forståelse for lederrollen, nye faglige innfallsvinkler og utgangspunkt for refleksjon over egen utøvelse av ledelse.

Powered by Labrador CMS