Et flertall av norske rektorer vil endre eller avvikle russefeiringen. Ill.foto: Wikimedia commons
Et flertall av norske rektorer vil endre eller avvikle russefeiringen. Ill.foto: Wikimedia commons

Rektorer vil endre eller avvikle russefeiringen

En spørreundersøkelse blant rektorene på landets videregående skoler viser at et flertall vil avlyse eller endre russetiden.

Litt under halvparten av rektorene svarte på spørsmålene fra  Aftenposten, som har foretatt rundspørringen.

  • Blant 200 svar er det 77 som mener russetiden bør avvikles. Det utgjør 38,5 prosent. 54 rektorer.
  • 27 prosent av dem som svarte, synes ikke feiringen bør avskaffes.
  • 20 prosent mener feiringen av at 13 års skolegang er over, bør reguleres eller endres betydelig.

Dermed er det et flertall som ikke ønsker å beholde dagens feiring.

Det var også flere rektorer som svarte «vet ikke» eller at det ikke er opp til rektor eller skolen å bestemme.

Atle Solberg Berland ved Lørenskog videregående skole er en av dem som gjerne hadde sett en endring.

– Russefeiringen ødelegger svært mye for elevenes læring og konsentrasjon de siste månedene av det siste skoleåret, sier han. Berland skulle gjerne erstattet hele feiringen med en mer høytidelig markering, som elevene og skoleledelsen kunne planlegge og gjennomføre sammen.

Gruppepress, fyll og pengebruk er blant argumentene mot dagens russetid, samt at feiringen går ut over både skolearbeid og eksamensresultater. (©NTB)

Powered by Labrador CMS