Rektor-tur til New Zealand brøt anbudsregler

Oslo kommune sendte 30 rektorer og direktører til New Zealand på studietur til en pris av 1,3 millioner kroner. Opplegget brøt reglementet for offentlige anskaffelser, ifølge kommunens internkontroll.

Internkontrollen slår ifølge  VG fast at anskaffelsen overstiger 100.000 kroner-grensa og at det dermed skulle vært innhentet anbud. Den ligger også over grensa for når anskaffelser skal gjøres kjent i en kunngjøringsbase for offentlige anskaffelser. Det er selskapet Ringer i vann som tilbyr  studieturen.

«Denne anskaffelsen har ikke fulgt etatens rutiner for anskaffelser. Riktignok i god tro. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig å anta at man befinner seg i en eneleverandørsituasjon for å benytte unntaksbestemmelsen i lov og forskrift om offentlige anskaffelser», heter det i en rapport avisa har fått tilgang til.

Utdanningsdirektør Astrid Søgnen i Oslo kommune innrømmer at turen burde vært ute på anbud.

– Det startet med at noen få rektorer og en områdedirektør meldte seg på studieopplegget til Ringer i vann. Etter hvert ønsket flere å delta. Det ble ikke innhentet anbud fordi arrangøren ble ansett som eneleverandør av dette tilrettelagte opplegget. Vår internkontroll har imidlertid påpekt at studieturen burde ha vært utsatt for konkurranse. Dersom det blir aktuelt med nye studieturer, vil vi gjennomføre anbudskonkurranse, uttaler utdanningsdirektøren. (©NTB)

 

Powered by Labrador CMS