Steffen Handal ble valgt til leder for Utdanningsforbundet på landsmøtet på Lillestrøm i november 2015. Nå er han villig til en ny periode som forbundsleder. Arkivfoto: Tom-Egil Jensen

Steffen satser på fire nye år

Hele ledertrioen i Utdanningsforbundet ønsker gjenvalg på landsmøtet i november.

Publisert Sist oppdatert

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal har svart valgkomiteen i forbundet om at han ønsker gjenvalg. De to nestlederne Terje Skyvulstad og Hege Valås har gitt det samme svaret. Dessuten har Tormod Korpås sagt seg villig til å stille som kandidat til ett av nestledervervene. Han er i dag medlem av sentralstyret i forbundet.

I dag offentliggjorde valgkomiteen i forbundet lista over foreslåtte kandidater til sentrale verv som har sagt ja til å stille. Mens det på forrige landsmøte i 2015 var store utskiftinger, har denne gangen 10 av de 13 medlemmene i sentralstyret sagt seg villige til å fortsette. De tre som takker for seg, er Tore Fjørtoft, Gro Hartveit og Ingvild Aga.

Utfordrere

26 kandidater ønsker å stille i kampen om de 13 plassene. Blant disse er norsklektor Simon Malkenes, kjent fra debatten om ytringsfrihet i Oslo-skolene, og barnehagestyrer Royne Kristoffer Berget, som har vært engasjert i debatter om blant annet bemanning og kommersialisering i barnehagesektoren. Andre som har sagt ja til å stille til sentralstyret og som ikke er faste medlemmer i dag, er Eirik Bäcklund, Tone Digranes, Heidi Granberg, Inger Grødem Haraldsen, Bente Haug, Ida Næss Hjetland, Tone Seljenes Holme, Asle Jahren, Hans Lieng, Jan Morten Loftesnes, Hilde Waaseth Nicolaisen, Frank Bergli (2. vara i dag), Gunn Lisbeth Nordstrøm (3. vara i dag) og Anne Yun Rygh.

– En glede å lede

Steffen Handal sier til Utdanning at det har vært en glede å lede forbundet de siste fire årene.

– Jeg stiller til gjenvalg fordi jeg trives i vervet, fordi Utdanningsforbundet er en viktig organisasjon og fordi jeg vet at de tillitsvalgte og ansatte i forbundet virkelig står på for medlemmene. Vi har gode svar på hvordan samfunnet kan gi lærere, lektorer og ledere gode lønns- og arbeidsvilkår og hvordan vi kan gi barn og unge en god utdanning. Jeg mener jeg har mer å bidra med for at Utdanningsforbundet skal vokse, at vi skal få gjennomslag for vår politikk og være et redskap for medlemmene, sier Handal.

De øvrige faste sentralstyremedlemmene som har sagt ja til gjenvalg, er Hanne Fehn Dahle, Stine Christensen Holtet, Thom Jambak, Siri Skjæveland Lode, Ann Mari Milo Lorentzen og Turid Buan Øfsti.

– Det skal være vanskelig

Valgkomiteen i forbundet, som blir leda av Bjørn Wiik, har gått gjennom innkomne forslag til kandidater og spurt alle om de ønsker å stille. Blant anna kom det inn rundt 140 forslag fra grasrota i Utdanningsforbundet, som ble sendt inn via forbundets nettsider, noe som ifølge Wiik er flere enn ved tidligere anledninger.

Bjørn Wiik er leder av valgkomiteen i Utdanningsforbundet. Arkivfoto: Harald F. Wollebæk

Nå har fylkesstyrene frist på seg fram til 15. september til å sette opp lister over hvem de ønsker i de sentrale vervene. Når denne nominasjonsprosessen er over, starter valgkomiteen arbeidet med å utarbeide sin endelige innstilling.

- Det blir en vanskelig jobb, og slik skal det være når vi skal sette sammen ledelsen i en av Norges største fagforeninger og har så mange gode kandidater. Valgkomiteen har også myndighet til å foreslå kandidater på egenhånd, sier Bjørn Wiik.

I tillegg til å foreslå kandidater til sentralstyret skal valgkomiteen innstille kandidater til representantskapet og kontrollkomiteen i forbundet. Valgkomiteen skal levere sin innstilling innen 7. oktober.

Utdanningsforbundets landsmøte holdes på Lillestrøm 4.-7. november. Forbundet har landsmøte hvert fjerde år.

Powered by Labrador CMS