Lærlingene trives på arbeidsplassen viser Lærlingundersøkelsen 2020.

Lærlingene trives på arbeidsplassen

8 av 10 lærlinger trives på arbeidsplassen og 9 av 10 trives med kollegaene.

Publisert

Alt i alt viser Lærlingundersøkelsen 2020 at lærlingene trives godt på læreplassen og er motiverte for arbeidet.

3 prosent av lærlingene sier de er blitt mobba på arbeidsplassen de siste tre månedene. Dette er en liten nedgang fra mobbetalla de tre siste åra.

Tallet på lærlinger som sier at de trives på læreplassen vært ganske stabile i denne tida.

Les også. Færre fikk læreplass i 2020

Skolen viktig

Men undersøkelsen viser at læreplassen aleine ikke er avgjørende for om lærlingene trives på læreplassen. De som også har vært fornøyd med undervisninga på skolen trives best på læreplassen.

85 prosent av lærlingene har hatt praksis i bedrift mens de gikk på skolen.

På grunn av koronatiltak er en del lærlinger blitt permittert i læretida. Korona er trolig også en grunn til at det har vært en liten nedgang i læreplasser i 2020 sammenlikna med de siste åra før.

Powered by Labrador CMS