Vi blir dårligere matematikklærere, og det er framtidens elever som blir skadelidende, mener Pedagogstudentene om konsekvensene av den nasjonale deleksamen. Arkivfoto: Utdanning
Vi blir dårligere matematikklærere, og det er framtidens elever som blir skadelidende, mener Pedagogstudentene om konsekvensene av den nasjonale deleksamen. Arkivfoto: Utdanning

«Regjeringens deleksamener gir dårligere matematikklærere»

Regjeringen har nå bestemt at de nasjonale deleksamenene i brøk og desimaltall skal avholdes og være tellende på grunnskolelærerstudentenes vitnemål.

Regjeringen har nå bestemt at de nasjonale deleksamenene i brøk og desimaltall skal avholdes og være tellende på grunnskolelærerstudentenes vitnemål.

Pedagogstudentene er svært kritiske til konsekvensene av den nasjonale deleksamen. Vi spør: Hva er viktigst? Å utdanne gode matematikklærere til framtidens elever, eller å tilfredsstille regjeringens iver etter å detaljstyre og rangere lærerutdanningene?

For oss som er lærerstudenter, er det elementær kunnskap at det bør være en sammenheng mellom ønsket læringsutbytte, undervisning og vurdering. Det er fullstendig fraværende i denne sammenheng, og det har skumle konsekvenser. Vi blir dårligere matematikklærere, og det er framtidens elever som blir skadelidende.

 

Fører til dårligere matematikklærere

Den nasjonale deleksamenen skal teste grunnskolelærerstudentenes undervisningskompetanse i brøk og desimaltall. Pilotprosjektet har vist at deleksamenene i flere tilfeller fører med seg mekanismen prøveforberedende undervisning (teaching to the test) og faglig ensretting i undervisningen i matematikkdidaktikk.

Vi er alvorlig bekymret for at regjeringen, i sitt ensidige fokus på å detaljstyre og rangere lærerutdanningene, glemmer det virkelige målet: å utdanne gode lærere.

En god matematikklærer er ikke en som kun er ekspert i brøk og desimaltall, og det er ikke nødvendigvis sammenheng mellom prestasjon i denne delen av matematikk og resten av studiet. Vi ser dessverre dystre tendenser mot faglig ensretting og frykter at dette vil bli forsterket ved at resultatet blir tellende på vitnemålet.

 

Virker ikke etter hensiktene

Institusjonenes faglige autonomi gjør at de ulike lærerutdanningsinstitusjonene har forskjellige emneplaner, pensum og oppbygning av grunnskolelærerutdanningene. Når regjeringen overstyrer autonomien ved å innføre nasjonale deleksamener, er det tydelig at de ikke har tillit til at lærerutdanningsinstitusjonene tar sitt mandat på alvor.

Den nasjonale deleksamen vurderer et smalt tema innen matematikkdidaktikken, helt frakoplet utdanningens forventende læringsutbytte og undervisning. Derfor mener vi resultatene ikke gir valid kunnskap om studentenes kunnskapsnivå, og hverken er egnet til å sammenligne fagmiljøene eller til å drive kvalitetsutvikling.

 

Regjeringen fokuserer på delene, men glemmer helheten

Pedagogstudentene mener regjeringens tunnelsyn er ødeleggende av flere årsaker. De overstyrer lærerutdanningsinstitusjonene på en måte som hemmer helhet og sammenheng i studiet. Viktigere er det likevel hvordan dette tiltaket motvirker styrkingen av lærerrollen og profesjonaliseringen innenfra.

Vi ber regjeringen reversere det mislykka pilotprosjektet med nasjonale deleksamener og huske helheten i hva dette handler om: Nemlig å styrke lærerprofesjonen for å utdanne gode lærere til fremtidens elever.

 

Silje Marie Bentzen er leder i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

 

Powered by Labrador CMS