De siste seks årene er det brukt flere hundre millioner kroner på å utdanne og lønne 1800 lærerspesialister i norske skoler. Med ny regjering er ordningen i spill igjen.
De siste seks årene er det brukt flere hundre millioner kroner på å utdanne og lønne 1800 lærerspesialister i norske skoler. Med ny regjering er ordningen i spill igjen.

Kutt i lærerspesialist-ordningen skaper usikkerhet

– Det er veldig uheldig at midlene til ordningen med lærerspesialister fjernes på så kort varsel. Dette vil påvirke kommunens budsjett og gi en ekstra utgift, sier Haakon Veum (H), i Bærum.

Publisert Sist oppdatert

Veum er leder av Hovedutvalg barn og unge i Bærum kommune. Siden våren 2015 har Bærum kommune pilotert funksjonen som lærerspesialist. Dette året er det 27 lærerspesialister i Bærum. I årets statsbudsjett kuttes midlene til ordningen.

– Nå må vi gå inn i detaljene. Vi må undersøke det juridiske og vurdere det økonomiske. Vi snakker her om noen ansatte som har får økt lønn fordi de har tatt en tilleggsutdanning og det er veldig betenkelig måte å gå frem på når kompensasjonsordningen bare fjernes uten en avklaring på hvordan det skal håndteres av kommunene, sier Veum.

Han antar at de vurderingene Bærum kommune må gjøre vil gjelde flere kommuner og det er derfor naturlig at det kommer retningslinjer fra staten på hvordan kommunene skal håndtere at ordningen ikke lenger kompenseres.

– Det er for tidlig nå å si mer om hva kommunen vil ende med å gjøre videre. Enigheten om statsbudsjett ble lagt frem 29. november og trer i kraft allerede fra 1. januar. Det gir kommunen kort tid å områ seg på, sier Veum.

Først i Norge

Lærerspesialister i Bærum er fordelt på fagområdene matematikk, begynneropplæring, lese- og skriveopplæring og profesjonsfaglig digital kompetanse. Kommunalsjef for oppvekst i Bærum er Siv Herikstad.

– Lærerspesialistene bidrar til profesjonsutvikling i personalet og er også tilknyttet nettverk for å dele erfaring og videreutvikle funksjonen. Skolelederne som har lærerspesialister ved sin skole møtes også jevnlig til erfaringsdeling, sier Herikstad.

Les også: Lærerspesialister utfører funksjonen sin i det skjulte

Hun sier at Bærum kommune har opplevd ordningen som viktig og riktig satsing da oppgaveomfanget i skolen er høyt og det stilles stadig større kompetansekrav til lærere. Ordningen er blant annet benyttet innen digital didaktikk og innsatsen for elever med reguleringsutfordringer.

– Ved en avvikling av lærerspesialistordningen kan både kommunen og enkeltskoler benytte kompensasjonsordninger med for lærere som påtar seg ekstra ansvar for å tilføre fellesskapet økt kompetanse, sier Siv Herikstad, kommunalsjef Oppvekst skole i Bærum kommune.

Vil ha ny ordning

- Vi vil erstatte lærerspesialistordningen med en ordning som er utvikla nedenifra, sammen med partene, i stedet for ovenfra slik høyreregjeringen gjorde, sier Freddy. A. Øvstegård i SV. SV har sammen med regjeringen forhandlet fram forslaget til statsbudsjett. Der er alle pengene som gikk til lærerspesialistene borte. Kuttet som står oppført er på 74 millioner kroner og dette er i hovedsak lønn til lærerspesialistene.

Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal er overrasket over kuttet.

- Vi har vært i samtaler med den nye regjeringen forstått at de ønsker å erstatte dagens lærerspesialistordning men andre karriereveier i skolen. Men istedet for å finne nye måter å gjøre dette på, fjerner de hele posten. Dette er en ren innsparing, sier Handal.

Øvstegård i SV sier at de gjerne vil finne nye modeller.

- Vi er åpne for nye modeller for karriereveier i skolen. Særlig det å bygge profesjonsfelleskap vil være viktig i en ny rolle, sier Øvstegård.

Powered by Labrador CMS