Vil ha flere kvalifiserte lærere.

Kan få over 100 000 kroner for å utdanne seg til lærer 

Jobber du som ukvalifisert lærer eller har du en universitetsutdannelse, kan du få over 100 000 kroner til å bli lærer. Du trenger ikke jobbe i skolen mens du studerer – og staten tar regninga.  

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen og 11 organisasjoner har gått sammen om en strategi for å få flere kvalifiserte lærere inn i norske klasserom. Utdanningsdirektoratet viser til stipendordningene som finnes. Et av stipendene er lite kjent, nemlig stipend til folk som ikke jobber i skolen. 

– For dem som skal bli lærere i skolen, finnes det flere utdannings- og rekrutteringsstipend, sier Ida Large, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet (Udir). 

Vil du bli yrkesfaglærer kan du få 252 000 kr til å studere. De som har studert universitetsfag, men ikke er pedagoger, kan få 126 000 kroner til å ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Utdanningsstøtte kan både gis til ukvalifiserte som allerede jobber i skolen, og til folk som kunne tenke seg å gjøre det. 

«Det er ikke et krav at de jobber i skolen mens de tar en utdanning», skriver Kunnskapsdepartementet i en e-post til Utdanningsnytt.  

Det er ikke noen stipend for dem som vil ta femårig grunnskolelærerutdanning.

Strategi for å få flere lærere

«Regjeringen vil videreføre utdannings- og rekrutteringsstipend for ansatte og personer som ikke er ansatt i skolen, men som skoleeier ønsker å rekruttere»,  står det i det nye strategidokumentet om rekruttering til læreryrket som ble lagt fram forrige uke. 

I informasjonen om ordningen på direktoratets hjemmeside står det ikke noe om at studentene som får sponsa utdanningen forplikter seg til å jobbe i skolen etterpå. Kommuner som vil ha midler til å betale for utdanningen til kommende lærere må søke direktoratet om støtte innen 14.mars. 

På spørsmålet om regjeringen frykter at ordningen skal føre til at ingen ønsker å selv betale for utdannelsene det gis støtte til, svarer departementet: «Departementet følger med på hvordan stipendordningene blir benyttet og om det er behov for å gjøre endringer for å nå målet om flere lærere i skolen.»

Fra ukvalifisert til kvalifisert i barnehagen

– Det finnes egne ordninger man kan søke om støtte til grunnutdanningen for barnehagelærere, sier Ida Large. 

– For dem som skal bli barnehagelærere finnes det en egen ordning for arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning, sier hun. 

Dette opplegget kalles ABLU, og er for assistenter og barne- og ungdomsarbeidere som ønsker å utdanne seg til barnehagelærere. Det er en forutsetning at studentene jobber i en barnehage under studiet.  

 

 

 

Powered by Labrador CMS