Mindre klasser må bli den nye normalen i skolen

Debatt: Rektorer bør planlegge neste skoleår med flere og mindre klasser.

Publisert

Smittevern vil fortsatt være en del av de daglige rutinene neste skoleår. Skolene må derfor planlegge med mindre klasser om elevene skal få et fullverdig skoletilbud. Lærernormen brukt på en ny måte vil bidra med de ekstra lærerne skolen trenger.

Skolene står i en helt ny situasjon, der smittevern setter til side vanlig organisering av elever og lærere. Store klasser og overfylte klasserom er ut. Mange lærere på tvers av mange klasser likeså. Krav til avstand og kontakt har redusert tallet på elever som kan være sammen. 15/20 elever og en lærer, sier veilederen, i tråd med vedtatt lærernorm i skolen.

Men har skolene nok lærere til flere klasser?

Da skolene åpnet helt opp fra og med 11. mai, spurte Stavanger Aftenblad en rekke rektorer og skolesjefer om skolestarten. Ingen nevnte mangel på lærere. Det var få og små klasserom som var forklaringen på et redusert tilbud.

Kan det tenkes at det er fordi de fleste skolene i denne rundspørringen oppfyller lærernormen – mange med god margin ?

Lærenormen har tilført grunnskolen 2000 nye lærerårsverk i ordinær undervisning. Den har utjevnet forskjellene i lærertetthet mellom skolene, og spilt en rolle for de nasjonale smittevernreglene.

Neste skoleår

Hvordan blir så neste skoleår? Blir det tilbake til normalen? Nei, vi må nok leve med dette en god stund framover. Det meldes også at det kan komme nye bølger av smitte.

Min oppfordring er at rektor i god dialog med den tillitsvalgte planlegger neste skoleår med flere og mindre klasser, og at færre lærere deler på undervisningen i en klasse. Prinsippene er avstand og redusert kontakt. Elevene vil nok ha krav på full uke uten hjemmeskole en eller flere dager. Å tilhøre en permanent og stabil «kohort» vil bidra til det.

Mange lærere hadde forventninger til lærernormen. Mindre klasser og mer tid til hver enkelt elev. Det har i liten grad skjedd, men organisering med fokus på smittevern vil synliggjøre de lærerressursene som faktisk finnes. Det kan gi nye erfaringer på samme måte som hjemmeskole og digital undervisning har gitt.

Det er ikke mer enn tida og veien om en skal planlegge neste skoleår i tråd med smittevernveilederen. Eller er alternativet ad hoc-løsninger med utgangspunkt i store klasser med mange lærere involvert?

Powered by Labrador CMS