Lærernormen har gjort at lærertettheten har økt.

Lærernormen har gitt færre elever per lærer

Etter at lærernormen ble innført, har lærertettheten økt, mens antallet elever per lærer har falt, viser ny rapport. Samtidig tyder mye på at andelen lærere som ikke har godkjent utdanning, står stille.

Det er særlig 1.–4. trinn som har fått flere lærere, viser en delrapport fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), som har fått i oppdrag å evaluere normen.

Ifølge rapporten er det nå i snitt under 14 elever per lærer i småskolen, noe som er færre elever enn det normen fastsetter.

Les også: Krf etterlyser flere tilsyn med lærernormen

Melby (V) fornøyd

I 2014–2015 var det 16 elever per lærer på disse klassetrinnene.

– Tallene viser at satsingen vår virker, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Lærernormen

  • Normen for lærertetthet ble vedtatt av Stortinget i 2017 og innført fra og med skoleåret 2018–2019.
  • Ifølge nomen skal antall elever per lærer ikke overskride 15 på 1.–4. trinn og 20 på 5.–10. trinn.
  • En delrapport som nå publiseres, viser at det har blitt færre elever per lærer i ordinær undervisning, spesielt på 1.–4. trinn.
  • Samtidig er det 17 prosent av skolene som ikke oppfyller normen. Dette gjelder særlig store skoler i tett befolkede områder.

(Kilde: Kunnskapsdepartementet)

Hun viser til at siden 2015 har det blitt bevilget betydelige midler til flere lærere i grunnskolen, og høsten 2018 ble det innført en norm for lærertetthet.

Ifølge delrapporten oppfyller 83 prosent av skolene lærernormen, men 17 prosent gjør det ikke. Det er gjerne store skoler i tett befolkede områder, som Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Bærum, Kristiansand, Drammen og Asker som ikke klarer å etterleve normen.

25 prosent av elevene på 1.–4. trinn går på en slik skole.

Andel uten utdanning står stille

Samtidig tyder mye på at andelen lærere som ikke har godkjent utdanning, står stille. Regjeringen har innført femårig masterutdanning for lærere og økt kompetansekravene.

NIFUs analyser «tyder ikke på at andelen lærere uten godkjent utdanning øker», heter det i pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS