Dersom vi sikrer elevene rett til en kvalifisert lærer i undervisningen, og sørger for at lønns- og arbeidsvilkår er attraktive nok til både å rekruttere – og beholde – lærerne i skolen, tror jeg mye ville vært gjort, skriver Thomas Nordgård, leder Utdanningsforbundet Troms.

Professor Jordells metode

Å hevde at det utelukkende er karakterkravene som produserer lærermangel, er i beste fall bare delvis sant.

* Thomas Nordgård er leder i Utdanningsforbundet Troms.

 

Under overskriften «Lærerutdanningen for trinn 1-7 har raknet i Nord-Norge» kommenterer professor Karl Øyvind Jordell blant annet et innlegg signert undertegnede og fire kollegaer.  Derav dette inserat.

 

Professor Jordell stadfester sitt syn på følgende: Læreryrket har store rekrutteringsutfordringer, og regjeringen har innført krav som ikke avhjelper situasjonen, Utdanningsforbundet er imot kravet om fire i matematikk, og Jordell er ikke fornøyd med Utdanningsforbundet.  Så langt lite nytt. At professoren ikke er imponert over vår realitetsorientering og generøst opplyser oss om at under halvparten av rikets undersåtter bor i nord, tar jeg bare til etterretning. 

 

Jeg skal avstå fra den skråsikkerheten som fremvises i Jordells innlegg, men vil hevde at det kan tenkes at andre perspektiver enn de han til stadighet fremfører, bør lyttes til.

 

Å hevde at det utelukkende er karakterkravene som produserer lærermangel, er i beste fall bare delvis sant. Jordell tar ikke innover seg at det finnes en stor reservestyrke av allerede utdannede lærere som det kan være mulig å få tilbake i skolen. Gitt at skolen blir en attraktiv nok arbeidsplass.

 

I tillegg er det svært bekymringsfullt at så mange av de nyutdannede velger å forlate yrket etter kort tid.  Det viser seg at kun76 prosent av de nylig uteksaminerte studentene startet å jobbe som lærer etter endte studier. Dersom en inkluderer disse i beregningen av hvor mange som jobber som lærer fem år etter endt studie, er det bare 64 prosent av alle nyutdannede lærere som jobbet som lærer etter at de var ferdig med utdanningen.

 

Når man legger til høyt frafall underveis i lærerstudiet, og det faktum at lærere tar ut pensjon i lav alder, ser man at læreryrket lekker i alle retninger. Det burde bekymre alle som er opptatt av en god skole. Tallene finnes i Gnist indikatorrapport 2016 og hos Statens pensjonskasse (SPK). Dette er dessverre ikke helt ferske tall, men de beskriver dessverre dagens situasjon ganske presist. Å senke karakterkravet til inntak på utdanningene vil neppe gjøre noe fra eller til i disse tilfellene.

 

Avslutningsvis hevder professor Jordell at lærermangelen vil ramme Nord-Norge særlig. Det er nok riktig, og en frykt jeg deler. Det er likevel grunn til å minne om at lærermangelen slettes ikke bare rammer i nord, men også andre deler av landet. Dette er med andre ord et nasjonalt problem.  

 

Etter mitt syn berører ikke Jordell den berømte elefanten i rommet. Hva er det som gjør at denne situasjonen får fortsette?

 

Det er, etter mitt ringe skjønn, relativt enkelt: Undervisning kan gjennomføres uten kvalifisert lærer. Er det ikke lærere å oppdrive, kan hvem som helst bli tilsatt midlertidig for å gjøre jobben. Noe liknende ville neppe skje ved lege-, pilot-, eller rørleggermangel. Ei heller ved professormangel, for den del.

 

Jeg vil hevde dette har betraktelig mer å si for rekrutteringsarbeidet til profesjonen enn professorens stadige utlegninger om Utdanningsforbundet, lærernorm og karakterkrav.

 

Dersom vi sikrer elevene rett til en kvalifisert lærer i undervisningen, og sørger for at lønns- og arbeidsvilkår er attraktive nok til både å rekruttere – og beholde – lærerne i skolen, tror jeg mye ville vært gjort.

 

Powered by Labrador CMS