Marit Knutsdatter Strand er utdanningspolitisk talsperson for Senterpartiet.
Marit Knutsdatter Strand er utdanningspolitisk talsperson for Senterpartiet.

Sp vil vite hvorfor så få søker lærerutdanning

– Jeg støtter Utdanningsforbundet, som mener tiltakene fra regjeringa for å rekruttere til læreryrket ikke har gitt ønska resultater gitt årets søkertall og tildelte plasser, sier Marit Knutsdatter Strand i Senterpartiet.

Publisert Sist oppdatert

Mearit Knutsdatter Strand sitter på Stortinget og er medlem av utdannings- og forskningskomiteen.

– En evaluering er på sin plass. Sp har foreslått en egen stortingsmelding om lærere og rekruttering til læreryrket, uten å ha fått med stortingsflertallet på det.

Flere endringer har kommet til i lærerutdanningen de siste årene og Strand mener at dette ikke er godt nok kartlagt.

– Effekten av femårig utdanning, firerkrav, kompetansekrav og lærernorm kombinert med andre endringer som nye læreplaner gjør det uoversiktlig å vite hvordan vi kan sikre nok kvalifiserte lærere for framtida, sier Strand.

Bekymret

– Vi hadde lærermangel før regjeringa satte inn sine økte krav, og de kravene som har kommet til, har forverrer situasjonen. Vi i Senterpartiet er meget bekymret over at det ikke blir utdannet nok kvalifiserte lærere, sier Strand.

Hun mener at det behøves en egen stortingsmelding, slik at en får kartlagt hvordan en skal få flere til å utdanne seg til lærere.

– Hvilke av de kravene mener du er viktigst å se på?

– Kravet om å ha fire i matematikk for alle som skal bli lærer er det jeg setter størst spørsmålstegn ved. Jeg tror også at vi trenger flere plasser i distriktene og mulighet til å ta studiet på deltid.

Nord-Norge

Lærermangelen er størst i Nord-Norge og det at lærerutdanningen i Nesna blir lagt ned, er Strand motstander av.

– Det må finnes studieplasser der folk bor. Mange vet ikke hva de vil bli når de er 18 år og begynner kanskje først å studere når de etablerer seg. Det er viktig at denne gruppen også har mulighet til å studere, og da gjerne til lærer, sier Strand.

Hun er også misfornøyd med hvordan finansieringen av den femårige lærerutdanningen er.

– Det femte året er ikke finansiert fullt ut. Da vil en også få dårligere kvalitet på studiet. Det aller viktigste er å sikre at vi får godt kvalifiserte lærere ut i skolen, sier Marit Knutsdatter Strand.a

Powered by Labrador CMS