Mopping og feiing blir skolens plikt

Nordre Follo tørker støv av ordenseleven for å spare penger til reinhold.

Publisert Sist oppdatert

– Det er fint at elevene lærer å bidrar til å holde skolen rein og trivelig, sier Arnfinn Almås, kommunalsjef for Oppvekst og læring i Nordre Follo kommune.

Skolene i Nordre Follo i Viken vil ifølge nye regler bli pålagt å «legge til rette for reinhold.»

Etter et pilotprosjekt ved tre skoler er nå kommunen klar for å sette i verk nye rutiner for reinholdet. Det er skolenes del av prosjektet «Felles kvalitet på renhold i formålsbygg», som omfatter bygg i alle kommunens virksomheter og formålsbygg. Ifølge de nye rutinene er det skolens oppgave å legge til rette for reinholdet ved å blant anna moppe eller feie gulv hver dag.

Dette har medlemmer av Utdanningsforbundet Nordre Follo reagert på.

– De er urolige fordi det framstår som uklart hvem som skal ha dette ansvaret, og når det skal utføres. Dette har vi gitt tilbakemeldinger om, sier nestleder Marit Figenschou.

Ordenselev

– Hvem ved skolen er det som skal moppe og feie?

– Ikke læreren. Vi har tørka støv av den gamle ordenseleven. Å moppe og rydde er viktige oppgaver som en ordenselev kan mestre. Og alle kan hjelpe til ved å holde det ryddig på plassen, sier Arnfinn Almås, kommunalsjef for Oppvekst og læring i Nordre Follo kommune.

Slik skal skoleetaten hjelpe reinholdsavdelinga med å holde det reint.

– Svært mange barn vil trenge hjelp for å gjøre dette. Og jo yngre barna er, jo mer hjelp må de få. Blir ikke i praksis det å hjelpe ordenseleven, enda en læreroppgave?

– Vi må kunne leve med at en sjuåring ikke mopper like bra som en fjortenåring. Men jeg synes ikke det er urimelig at barn skal være med og rydde opp etter seg. De gjør det jo allerede, på skolekjøkkenet for eksempel.

– Er dette et sparetiltak?

– Det er et tiltak for å få mer ut av millionene, ja. Alle kommunens avdelinger og virksomheter er med på den dugnaden, også reinholdsavdelinga. Det er samtidig et tiltak for å skape praksis i en ny kommune, sier Arnfinn Almås, og viser til at kommunen oppsto da Ski og Oppegård slo seg sammen ved årsskiftet i fjor.

Opplegga fungerer ikke

– Rundt om i landet er det dessverre mange lærere som må bruke tid etter undervisning på å rydde klasserom og hive boss, og rektorer som feier uteplassen, sier Siri Skjæveland Lode, medlem av arbeidsutvalget i Utdanningsforbundet.

De gjør det ikke fordi det er i deres arbeidsinstruks.

– Men opplegga rundt reinholdet på skolen fungerer ofte ikke god nok. Ordenseleven som skulle koste har glemt det og gått, for eksempel. Og når området som skal reinholdes ikke er i tråd med avtalen, ja da vasker ikke reinholderne. Til slutt blir lærerne trøtte av å jakte på det som ikke fungerer og gjør jobben sjøl. Det kan ofte være det snareste, sier hun.

Ordenseleven

– I Nordre Follo vil de bruke ordenseleven. Ordenseleven har lang tradisjon i skolen. Er det en god tradisjon?

– Ordenseleven blir ofte tema når elevene diskuterer hvordan de vil ha det i klassen. Det fører gjerne til at de blir enige om hva som skal være oppgavene for ordenseleven, og hvordan det å være ordenselev skal sirkulere. Ofte lager de plakater med det de er kommet fram til, og henger dette opp i klasserommet. Det er en god tradisjon. Men det bør ikke bli en tradisjon at kommuneadministrasjonen, for å spare penger, innfører ordenselev og bestemmer oppgavene sier Siri Skjæveland Lode.

-

Powered by Labrador CMS