Tempo på reformene i skolen må ned, slår Thomas Dahl fast. Han er leder for en ekspertgruppe som har sett på lærerrollen. Foto: Kari Oliv Vedvik

Ekspertutvalg: Reformtempoet i skolen bør ned

Ekspertgruppa om lærerrollen la i dag frem sin sluttrapport. En av anbefalingene de kommer med, er at «reformtempoet bør generelt settes ned».

Publisert

Gruppe har bestått av:

 • Thomas Dahl (leder), professor, NTNU
 • Berit Askling, professor emerita, Göteborgs universitet
 • Kåre Heggen, professor, Høgskolen i Volda
 • Lise Iversen Kulbrandstad, professor, Høgskolen i Hedmark
 • Torunn Lauvdal, rektor, Universitet i Agder
 • Sølvi Mausethagen, førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Lars Qvortrup, professor, Aalborg universitet
 • Kjell G. Salvanes, professor, Norges Handelshøyskole
 • Kaare Skagen, professor, Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Siw Skrøvset, dosent, Universitetet i Tromsø
 • Fredrik W. Thue, professor, Høgskolen i Oslo og Akershus

 

Utvalget, som ble satt ned i kjølvannet av den opprivende lærerstreiken i 2014, leverte sin rapport til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i dag. Medlemmene i utvalget har sett på hvordan lærerrollen har utviklet seg over tid og hva slags forventninger samfunnet har til lærerne i dag.

 

Flere profesjoner inn i skolen

Rapporten lister opp en mengde anbefalinger og en av dem er at flere profesjoner bør inn i skolen.

Flere punkter går på det å styrke profesjonsfellesskapet, både fra skoleledelsen og på tvers av skoler og kommuner. Det trekkes også frem at fellestiden i større grad bør brukes på kvaliteten på lærernes undervisning.

Ekspertgruppas råd om å sette ned reformtempoet begrunnes med at skolen og lærerutdanningene har vært preget av en meget høyt reformtakt de siste ti årene. Dette tempo bør settes ned til et nivå som lar seg fordøye og gi rom for kritisk vurderer av reformene før en ny kommer, slår utvalget fast.

 

Ingen lærer med i gruppa

Ekspertgruppa har bestått av forskere og har vært ledet av professor Thomas Dahl fra NTNU. Gruppa har jobbet med rapporten ett år.

Lærer Åge Hvitsten fra Sandefjord videregående skole er fornøyd med rapporten, men skulle gjerne sett at det hadde vært lærere med i ekspertgruppa også.

– Jeg synes det er et paradoks at det ikke er lærer med i en slik ekspertgruppe. Jeg kjenner meg ikke igjen i alt og synes det er en litt ullen beskrivelse av profesjonen. Det jeg liker er anbefalingene, de håper jeg blir fulgt opp. Etter lærerstreiken har tiltroen til KS vært dårlig, så jeg håper de følger opp denne rapporten, sier Hvitsten til Utdanning.

 

Alle bør lese rapporten

Erling Lien Barlindhaug fra KS er fornøyd med rapporten.

– Dette er et godt utgangspunkt for videre dialog mellom utdanningssystemets aktører både sentralt og lokalt. Vi har et felles mål om å tilby en god utdanning i Norge, og her har vi noe vi kan samles om. Jeg vil oppfordre alle lokalpolitikere til å lese denne rapporten, sier Barlindhaug.

Også Utdanningsforbundets leder Steffen Handal sier seg fornøyd med innholdet i rapporten.

– Dette er med på å løfte profesjonen og profesjonalisere av yrket. Vi kjenner oss godt igjen i rapporten. La lærerne være lærere og ikke overstyr skolene. Alle anbefalingene ser jeg på som en bestilling og vi kommer til å ta dem på alvor og vi kommer til å pushe på for å få dem fulgt opp, sier Handal.

 

Powered by Labrador CMS