7 millioner kroner skal gi flere kvalifiserte grunnskolelærere

Regjeringen gir midler til ordninger som skal få ansatte i skolen som har begynt på lærerutdanningen, til å fullføre den. Målet er å kvalifisere flere lærere.

I en pressemelding opplyser Kunnskapsdepartementet at regjeringen nå gir over sju millioner kroner til utvikling av nye ordninger som interesserte lærere etter planen skal kunne delta ifra høsten 2019. Disse ordningene gjelder lærere som har begynt på en lærerutdanning, men som ikke har fullført og dermed ikke oppfyller kravene for tilsetting.

Beregninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at Norge kan komme til å mangle mange grunnskolelærere innen 2040. Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag å anbefale mulige ordninger som kan skaffe skolen flere kvalifiserte lærere, spesielt lærere som kan undervise elever i 1.–4. trinn, der det er dårligst rekruttering.

Styrker Nord-Norge

Nord Universitet og Universitetet i Tromsø får til sammen 2,3 millioner av regjeringens satsing. Mangelen på kvalifiserte lærere er spesielt stor Nordland, Troms og Finnmark, der andelen ukvalifiserte lærere i skolen er 8,6 prosent.

– Vi må sørge for at mange fullfører studiet, og vi må våge å tenke nytt om hvordan vi kan få dem som faller fra underveis, tilbake til skolebenken. Det vil gi flere dyktige lærere i skolen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

SSB får 0,7 millioner kroner til å kartlegge kompetansen til ansatte i undervisningsstillinger som ikke har godkjent lærerutdanning.

Skal være lærer for alle

Universitet i Sør-Øst Norge (USN) får 2,5 millioner kroner til å prøve ut en ny ordning som vil gi lærere mulighet til å få såkalt «dobbelt kompetanse». Det innebærer at de får mulighet til undervise på alle trinn i grunnskolen. Ordningen er basert på at det i dag er overskudd av lærere med kompetanse til å undervise på 5.–13. trinn og bedre rekruttering til grunnskolelærerutdanningen for 5.–10. trinn enn for 1.–7. trinn. Universitets- og høgskolerådet får 2 millioner kroner og skal jobbe sammen med USN for å vurdere hvilken tilleggskompetanse lærere som er utdannet for 5.–13. trinn, vil trenge for å undervise elever på 1.–4. trinn.

– Vi skal ha en skole der elevene møter dyktige lærere med solid kompetanse, og der elever som sliter, får hjelp tidlig. Derfor prøver vi ut nye ordninger som vil gi flere kvalifiserte lærere i skolen fremover, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

(©NTB)

 

Powered by Labrador CMS