Regjeringen varsler en oppklaring om ukvalifiserte lærere innen juni 2021

Tallene spriker for hvor stor andel av lærerne i skolen som er ukvalifiserte. Nå vil regjeringen få ryddet opp i tallene før neste sommer.

Publisert Sist oppdatert

– Det er vanskelig å drive politikk, hvis vi er usikre på faktagrunnlaget. Vi må vite hvor stor andel ukvalifiserte vi har, for at tiltakene skal være målrettede og gode, sa kunnskapsminister Guri Melby (V) i spørretimen i Stortinget.

Bakgrunnen var et spørsmål fra Senterpartiets Marit Knutsdatter Strand om usikkerheten rundt hvor mange ukvalifiserte lærere som faktisk underviser i norsk skole.

15 eller 4 prosent

Mens Statistisk sentralbyrå (SSB) melder at 15 prosent av lærerne i grunnskolen er ukvalifiserte, er andelen som rapporteres inn gjennom Grunnskolens informasjonssystem (GSI) kun 4 prosent. I videregående utgjør andelen ukvalifiserte hele 21 prosent, ifølge SSB-tallene.

– Dette er dramatisk mye høyere tall enn det vi tidligere har trodd, uttalte leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, til VG da SSBs tall ble kjent.

Forskjellen skyldes ulike definisjoner og utregninger basert på enten årsverk eller antall hoder. GSI-statistikken baserer seg dessuten på planlagte behov i starten av oktober og den tar ikke hensyn til korttidsvikariater gjennom året.

I august i år sa leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, at departementet måtte ta jobben med å rydde i statistikken.

Ikke funnet ut av det ennå

Utdanningsdirektoratet ble først bedt om å gjennomføre en analyse for å undersøke mulige kilder til det store spriket.

– Men de har ennå ikke kommet helt til bunns i årsakene, sa Melby i Stortinget.

Kunnskapsdepartementet har derfor satt ut et eget oppdrag for å få svar på hvorfor statistikken gir så ulike tall.

– Fristen for første del av oppdraget er satt til juni 2021, så jeg håper vi får noen bedre svar da enn vi har så langt, sa Melby.