Riksmekler Mats Ruland meldte ved midnatt at det var bevegelser i forhandlingene.
Riksmekler Mats Ruland meldte ved midnatt at det var bevegelser i forhandlingene.

Meklingen pågår på overtid

Lønnstillegget avtegner seg som den tøffeste nøtten å knekke når meklingene i offentlig sektor strekker seg langt på overtid. Tusenvis kan bli tatt ut i streik.

Fristen gikk opprinnelig ut ved midnatt natt til tirsdag. Tirsdag formiddag var det likevel ingen signaler om at partene var i nærheten av et utfall. Snarere tvert imot, meklernes kommentarer tyder på at det fortsatt er en god stund før man ser for seg at meklingene kan avslutte.

– Det er jævlig vanskelig. Det er det vanskeligste jeg har gjort, sier riksmekler Mats Wilhelm Ruland til FriFagbevegelse.

Både Riksmekleren, som er ansvarlig for statsoppgjøret, og Torkjel Nesheim, som håndterer kommuneoppgjøret, understreker overfor TV 2 at det i morgentimene fortsatt var framdrift i meklingene. Det kan likevel være flere timer før vi får noen avklaring i det som betegnes som kompliserte prosesser.

– Vi holder på og jobber sakte, men sikkert fremover. Hvor lenge vi skal holde på, er for tidlig å si, sier Nesheim.

LES: Her kan det bli streik i Bergen

LES: Her kan det bli streik i Oslo

Etter det NTB forstår, er det spørsmålet om hvor høyt lønnstillegg som skal gis og om man skal bryte med føringene fra frontfaget, som i sluttfasene er det vanskeligste spørsmålet.

Ikke bare krever flere sterke grupper å få dekket inn lønnsetterslep fra spesielt de to foregående årene, men det er usikkerhet rundt anslagene for prisvekst i år. Anslaget på 3,3 prosent som lå til grunn for enigheten i frontfaget, kan være for lavt. Det betyr at reallønnsveksten kan bli lavere enn frontfagsforhandlingene la opp til.

15.000 klare for streik

Meklingene omhandler lønnen og arbeidsvilkårene til flere hundre tusen ansatte sentralt i stat og kommune samt en egen mekling kun for Oslo kommune, som er et eget tariffområde.

* Nesten 3.500 statsansatte er klare til å streike fra tirsdag morgen hvis kravene deres ikke blir møtt. Departementer, politiet, toll og skatt blir rammet. Over 41.000 ansatte i staten omfattes av tariffavtalene det forhandles om.

* Rundt 10.000 arbeidstakere er omfattet av det første streikevarselet i kommuneoppgjøret, som kan ramme barnehager, skoler og tjenester over hele landet. Det forhandles om tariffavtalene til rundt 450.000 kommuneansatte, fordelt på 370.000 årsverk.

* Ansatte i Oslo kommune forhandler separat. Her omfatter det første streikevarselet snaut 1.700 arbeidstakere. Blant virksomhetene som vil bli rammet, er skoler, barnehager og en rekke kommunale etater og tjenester.

– I en mekling som går over tre dager er det naturlig at vi går mot slutten, men vi kan ha mange timer igjen her. Vi sitter i hektiske møter, sier Ruland.

Frontfaget begrenser

De to største forbundene, Fagforbundet og Unio, har hele veien vært tydelige på at lønnsetterslepet for offentlig ansatte må dekkes inn. Det viste seg i fjor at privat sektor endte med et større lønnstillegg enn anslaget fra frontfaget strakk. Unio har i år argumentert for at det er grunner til å gå utover frontfagsrammen på 3,7 prosent.

– Vi må få innfridd våre krav om reallønnsvekst for de høyt utdannende i offentlig sektor og et skoletillegg. Spesielt lærerne har hatt en altfor dårlig lønnsutvikling over lang tid, sa forhandlingsleder Steffen Handal før meklingsinnspurten tok til.

– Vi legger til grunn for vårt krav at man følger den økonomiske rammen fra frontfaget og også tar hensyn til etterslepet, sa leder Mette Nord i Fagforbundet.

Kommune-mekler Nesheim understreker at meklingen foregår bak lukkede dører og er underlagt taushetsplikt. Han kan derfor ikke si noe konkret om hvilke nøtter som er vanskeligst å knekke.

– Dette er et hovedtariffoppgjør, som dreier seg om lønn, økonomi og arbeidsvilkår ellers. Det er en helhet i meklingen. Økonomi og lønn er en viktig bit, men ikke den eneste biten, sier Nesheim til NRK.Powered by Labrador CMS