Unio kommune tar ut 49 medlemmer ved Teglverket skole i Oslo dersom det blir streik på tirsdag.

Her kan det bli streik i Oslo neste uke

Dersom Unio Oslo ikke kommer til enighet med Oslo kommune i meklingen, blir det streik fra og med tirsdag 24. mai.

Publisert

I disse dager sitter partene i mekling. De har frist til å komme til enighet innen utgangen av mandag 23. mai. Hvis det ikke skjer, vil 82 Unio-medlemmer være i streik fra og med tirsdag 24. mai.

I første om gang er det vesentlig ved Teglverket skole i bydel Grünerløkka det tas ut medlemmer i streik. Der tas totalt 49 Unio-medlemmer ut, både lærere, leder, helsesykepleier og bibliotekar.

I tillegg tas enkeltmedlemmer fra de fleste andre Unio-forbund ut ved bydeler og etater i Oslo. Totalt står fire barnehager på lista over steder der ansatte tas ut i streik.

Her kan du se streikeuttaket.

– Vi går til mekling med et klart ønske om å oppnå enighet. Ingen ønsker en streik, sier forhandlingsleder for Unio Oslo kommune, Therese Thyness Fagerhaug i en pressemelding.

Unio Oslos krav

  • Reallønnsvekst med et prosentvis generelt tillegg på lønnstabellen til alle
  • Særskilte lønnsmessige tiltak med en prioritering av dem med høyskole- og universitetsutdanning
  • Lønnsmessige tiltak tilpasset skoleverket
  • Endring av godtgjørelse for særskilt arbeidstid i Overenskomstens del A § 9.7 (kveld/natt) og § 10.2 (lørdag og søndag)

Krever høyere ramme enn frontfaget

Unio Oslo har krevd en høyere ramme enn frontfaget i årets oppgjør. Deres argumente har vært at Oslo kommune har store utfordringer med å rekruttere og beholde ansatte i helse- veldferds- og utdanningssektoren.

Therese Thyness Fagerhaug er forhandlingsleder for Unio Oslo.

– Vi vet at lønn er et sentralt virkemiddel for å sikre riktig og nødvendig kompetanse. Det er derfor viktig for oss at lønnsutviklingen i Oslo kommune må være høyere enn i privat sektor for å kompensere for etterslepet fra de siste to årene. Det ansvaret og den kompetansen Unios medlemsgrupper har, må gjenspeiles i lønn, uttalte Thyness Fagerhaug da forhandlingene startet.

YS-varsel

Også YS kommune har varslet at 51 medlemmer i Oslo kan bli tatt ut i streik fra tirsdag.

YS Oslo Kommune er en sammenslutning av følgende YS-forbund: Delta, Skolelederforbundet og Parat.

YS Kommune Oslo organiserer blant annet disse yrkesgruppene: Renholdere, helsefagarbeidere, ansatte og ledere i barnehager og skoler, vernepleiere, administrasjon – og driftspersonell, saksbehandlere, kjøkkenpersonell, aktivitører, ansatte i brann- og redning, ansatte i tannhelsetjenesten og kulturansatte.  

Powered by Labrador CMS