Lærernes lønnsoppgjør i KS:
10 streiker på 19 år

Norgeshistoriens lengste lærerstreik var i 2022. Året før varte den bare en drøy uke. Dette er tariffhistorien for KS-området.

Oslo 20220912. Flere hundre lærere er til stede når Utdanningsforbundet har markering foran Stortinget i Oslo mandag, i forbindelse med den pågående lærerstreiken.Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

2022: Mens de andre organisasjonene, inkludert Unio, sa ja til tilbudet fra KS i 2022, sa lærerorganisasjonen tvert nei. De første UDF-medlemmene som ble tatt ut i streiken var 40 lærere ved Gimle skole i Bergen. De streiket alene over sommeren før streikeuttaket økte i omfang. Da regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd etter nesten fire måneder, var over 8.000 lærere fra Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Norsk lektorlag tatt ut i streik. I februar året etter kom Rikslønnsnemnda med sin kjennelse. De bestemte at lærerne skulle få tariffoppgjøret de hadde streiket mot. Virkningsdatoen ble satt til streikeslutt den 27. september, og ikke 1. juni slik lærerorganisasjonene hadde argumentert for, og som KS faktisk hadde tilbudt dem underveis i konflikten.

I

Til høyre:Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet og forhandlingsleder for Unio, forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø. *** Local Caption *** Lønnsoppgjøret er i gang:Handal: – Folk er forbannetSteffen Handal sier folk er forbannet for det som skjedde i fjor, da privat sektor sprengte rammen for lønnsoppgjøret tross formaninger om moderasjon. Lærerne i skoler og barnehager har derfor svært høye forventninger til årets oppgjør.

2021: Dette året ble det Unio-streik i KS, Oslo kommune og Spekter område helse. Lønn var bakgrunnen for streiken, men i ettertid er det måten streiken ble avsluttet på som har fått størst oppmerksomhet. Etter bare en drøy uke grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemd på grunn av fare for brann i et avfallsanlegg i Fredrikstad. Spekter ba Unio om frivillig nemnd for å unngå tvungen lønnsnemnd. I etterkant av de tvungne lønnsnemndene i KS og Oslo kommune ble det en debatt om streikeretten var under press. Steffen Handal, forhandlingsleder for Unio og leder i Utdanningsforbundet, ga tydelig uttrykk for sin frustrasjon med KS. – Det er veldig tydelig at KS ikke tar utfordringene i kommunal sektor på alvor. (…) Det kommer til å ta tid å bygge opp tilliten igjen, sa Handal.

I

2020: Unntaksår preget av koronapandemien. Anbefalt forslag fikk senere nei i uravstemningen i Utdanningsforbundet og Sykepleierforbundet. Endte med meklingsløsning.

I

2019: Meklingsløsning for Unio. To utvalg ble satt ned. De skulle se på lønnsstatistikk for undervisningsstillingene og andelen av undervisningspersonale uten godkjent utdanning i skolen. Ingen streiker.

I

2018: Forhandlingsløsning i KS-området. Arbeidstidsavtale for ansatte i barnehage var en del av oppgjøret. Ingen streiker.

I

2017: Streik i Spekter. UDF streiket for pensjonsordning i Akasia-barnehagene og vant frem. UDF-medlemmer ved Skagerak International School streiket også og fikk tariffavtale. Forhandlingsløsning i KS. Forhandlingsløsning for hele KS-området.

I

2016: Forhandlings-løsning for hele KS-området. Ingen streiker.

I

2015: UDF-streik ved Heltberg gymnas i Oslo for å få tariffavtale. Streiken førte frem. Forhandlingsløsning i KS-området. Iverksetting av garantilønnsystemet.

I

2014: Denne gangen var forhistorien til streiken dramatisk. Mens ledelsen i Utdanningsforbundet (UDF) sa ja til forslaget fra arbeidsgiver KS som blant annet innebar mer bunden arbeidstid, stemte medlemmene nei i uravstemningen. Ledertrioen i UDF, leder Ragnhild Lied og nestlederne Steffen Handal og Terje Skyvulstad, fikk mye kritikk av lærerne. Men frustrasjonen over KS var størst. 8000 medlemmer var i streik i 40 kommuner og fylkeskommuner. Streiken varte i 62 dager. Til slutt gikk KS med på at lærerne selv får bestemme om de ønsker å være mer på skolen.

I

2013: Forhandlingsløsning i KS-området. Ingen streik.

I

Hele 1500 streikende og sympatisrer sluttet opp om streiketoget i lesund onsdag kveld. (=30. mai) *** Local Caption *** 1500 i tog i lesundMed frisk bris i fanene mobiliserte Unio mer enn 1500 deltakere til streikemarkeringen i lesund onsdag 30. mai.

2012: Også dette året ble det storstreik for medlemmne i både Unio, LO og YS. Streiken omfattet alle i offentlig sektor. I tillegg til KS-området, ble det også streik i staten og Oslo kommune. Etter 12 dagers streik ble partene enige om frivillig mekling. Meklingen førte frem og streiken ble avsluttet.

I

2011: Unio-streik i Spekter Helse. Forhandlingsløsning i KS-området.

I

2010: Dette året la til sammen 45.000 medlemmer av Unio, LO og YS ned arbeidet. Uenigheten dreide seg om økonomi og avsetning til lokal pott. Etter 13 dager i streik var det ny mekling som førte frem til et anbefalt forslag, den lokale potten ble redusert og streiken ble avsluttet. Lærergruppen og stillinger med krav om høgskoleutdanning fikk ekstra uttelling på bakgrunn av tilleggsprotokollen fra 2008.

I

2009: Stridsspørsmålet var pensjon. Endte med meklingsløsning. Ingen streik.

I

Mange kom langveisfra, bde fra Egersund, Sokndal og Jren, til streikemarkeringen i Stavanger 28. mai. Paroler: Svik fra KSVi er mange, sinte og streikeklareKS gjorde "lreroppgjret" til et oppgjr med lrerne!!Vi str samla! *** Local Caption *** Stor streikevilje i Stavanger 28. mai demonstrerte over 2500 i Stavanger sentrum for markere sin misnye med KS. I underkant av 2400 Unio-medlemmer i byen var klare til g ut i streik 30. mai.

2008: Unio-streik i både KS-området og Oslo kommune. Unio var spesielt misfornøyde med lærernes lønnsutvikling, som siden 2004 hadde vært 1,5 prosent lavere enn gjennomsnittet for offentlig sektor. 2.500 lærere ble tatt ut i streiken, som ble avsluttet 12 dager senere, uten at kravene ble innfridd. Partene ble enige om en tilleggsprotokoll og sendte brev til regjeringen med krav om en likelønnskommisjon.

I

2007: Streik ved den internasjonale skolen i Bergen for å få på plass tariffavtale. De streikende vant frem. Forhandlingsløsning i KS-området.

I

Demonstrasjonsstreik 30. mars i Sandvika i Brum.

2006: 80.000 lærere gikk ut i demonstrasjonsstreik mot KS sitt forslag om ny arbeidstidsavtale. Streiken varte en halv dag, fra klokka 12 og ut skoledagen. Etter en lang mekling kom partene til enighet.

I

2005: Forhandlingsløsning. Ingen streik.

I

2004: Første hovedoppgjør i KS-området etter at forhandlingsansvaret for lærerne ble overført dit fra Staten. Meklingsløsning. Ingen streik.

Powered by Labrador CMS