Arkivfoto: Utdanning

«Det er mange skjær i sjøen på veien til en god implementering av fysisk aktivitet hver dag»

Man kan ta i bruk uteområdet og tverrfaglighet som L-97 initierte.

Artikkelen «Kroppsøving blir redusert til "fysisk aktivitet" - debatten uteblir» er en lynrask respons/god timing i forhold til vedtaket i Stortingets utdanningskomite angående 1 t fysisk aktivitet hver dag.

Artikkelen fra Bedre Skole nr.3/2017 får fram på en god måte de mange skjær i sjøen som finnes på veien til en god implementering av fysisk aktivitet hver dag, samtidig som de mer omfattende mål i kroppsøvingsfaget også skal ivaretas.

Disse skjærene må vi kjenne til og navigere godt i forhold til. Kunnskapssministeren må nok også bidra med litt drivstoff slik at vi kan gi litt gass i denne saken. Skjær i sjøen må imidlertid ikke få oss til å la være å sette båten på sjøen, men vi må nok tjærebre den først.

En motvillig minister/regjering, sammen med den ensidige satsing på teori som ble initiert av R-94 og L-97 og forsterket med LK-06 er mer enn skjær: det er et minefelt. Men dette må vi prøve å navigere oss rundt og forbi.

Vi må starte med å ta tak i vellykkede utviklings- og pilotarbeid på dette området (f.eks GAP, GladAktivitetsProsjektet, på Inderøy skole) og ta lærdom av de feil som ble gjort på de som ikke lyktes. Man kan f.eks. forsøk på å ta i bruk uteområdet og tverrfaglighet som L-97 initierte, men som i flere tilfelle stranda på manglende økonomiske ressurser, kompetanse, evaluering og videre utvikling av disse.

 

  • Ragnar Hofnes er emeritus førstelektor i kroppsøving ved NTNU (Tidl HiST)
Powered by Labrador CMS