Trusler mot flere skoler landet over

Politiet må ta alle skoletrusler på alvor.
Politiet må ta alle skoletrusler på alvor.

– Politiet kan ikke gå ut i fra at truslene bare er tull

Den siste uka er det kommet trusler mot skoler i flere fylker, og nå advarer Kripos elever mot skoletrusler.

Publisert

Politiet holder vakt på Åsly skole i Trøndelag etter trusler mot skolen. Hva truslene inneholder vil ikke politiet i Trøndelag gå ut med, men i en pressemelding skriver de at de ikke mener det er fare for liv og helse for elever og lærere.

– Vi forstår at det skaper frykt, men ut fra den oversikten vi har mener vi at truslene er ment nettopp for å skape frykt og generere oppmerksomhet, står det i pressemeldingen.

Det skal også ha kommet trusler mot skoler på Østlandet og i Hordaland, og Kripos er koblet inn i sakene.

– Kripos har bistått med spisskompetanse på internettrelatert etterforskning, sier Jostein Strømnes. Kripos har ikke etterforskningsansvar i sakene, men har generelle råd i forbindelse med skoletrusler.

Straffbart å true

Politiet vurderer om det er fare for liv og helse når de mottar tips.

– Politiet skal være med på å trygge samfunnet og vil derfor alltid ta trusler om bomber eller skoleskytinger på alvor inntil man får avklart situasjonen, sier Jostein Strømnes, leder av Seksjon for internettrelatert etterforskningsstøtte i Kripos. Trusler mot skoler kan være tid og ressurserskrevende for politiet.

– Derfor er det viktig at alle forstår at politiet aldri vil gå ut i fra at slike meldinger "bare er tull", sier Strømnes.

Kripos forsøker å spore opp hvem som står bak truslene.

– De som kommer med truslene må vite at det har konsekvenser, også for dem personlig. De risikerer å bli pågrepet, få inndratt telefon og datautstyr og man risikerer anmerkninger i strafferegisteret som kan være svært ødeleggende for den enkelte, sier Strømnes. Dersom det er mindreårige som står bak truslene kan foreldrene risikere å måtte betale erstatning.

– Ved å true samfunnsinstitusjoner på denne måten risikerer man ikke bare et straffeansvar, men også et betydelig erstatningsansvar som følge av de økonomiske kostnadene slike hendelser har, sier Strømnes.

I forbindelse med trusler kan eleve bli sendt hjem og politiet stå vakt ved skoler.

– Det som kanskje starter som en spøk, får alvorlige konsekvenser. Skoler eller andre samfunnsinstitusjoner må stenge og man legger beslag på betydelige ressurser hos politi og andre nødetater, sier Strømnes.