– Dersom regjeringa mener alvor med å prioritere en normal skolestart, må den komme med en krystallklar beskjed til kommunene om at nå må de ansatte prioriteres, mener Thomas Søfting.

– Nå må lærerne foran i vaksinekøen

– Staten må gi en krystallklar beskjed til kommunene: Ansatte i utdanningssektoren må prioriteres i vaksinekøen, sier Thomas Søfting, lærer i videregående skole.

Publisert Sist oppdatert

Barnehagene har allerede åpna etter høstferien, og om rundt to uker er det skolestart. Det vil de fleste steder skje på grønt nivå, det vil si at skoledagen stort sett gjennomføres som vanlig, uten inndeling i grupper som må holdes fra hverandre. Fra 16. august kan dessuten barn og unge under 18 år fritas for karantene, selv om de har vært i nærkontakt med en utenfor husstanden som har fått påvist covid-19.

Lærere over hele landet uttrykker uro og frustrasjon over at regjeringen lar være å pålegge kommunene å prioritere ansatte i barnehager og skoler i vaksineringskøen, når det samtidig legges så mye vekt på å få en så normal skolestart som mulig.

En av de mange som har ytra seg, blant anna på Facebook, er Thomas Søfting. Han er lærer ved Saltdal videregående skole i Nordland. Han må vente til 14. oktober for å andre dose, og dermed bli fullvaksinert.

– Jeg er litt bekymra for å bli syk. Pandemien er ikke over, og jeg ser at assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier vi kan være på vei inn i en fjerde smittebølge, sier Søfting.

46-åringen har fått første vaksinedose, og han har dermed status som «beskytta». Søfting mener én dose er bedre enn ingenting, men understreker samtidig at det gir begrensa beskyttelse mot deltavarianten av viruset, som nå er i ferd med å ta over. Tall fra Storbritannia viser for eksempel at en dose med Pfizer-vaksinen bare gir 36 prosent beskyttelse mot mild covid-sykdom.

Les også: Lærere bekymret – flere uvaksinert til skolestart

Les også: Latvia med vaksinepåbud for skole-ansatte

I frontlinja

I slutten av juni ga regjeringa kommunene mulighet til å prioritere ansatte i utdanningssektoren. Helse- og omsorgsdepartementet har ingen oversikt over hvilke eller hvor mange kommuner som har valgt å gjøre dette, men disse gruppene er blitt prioritert blant anna i Trondheim, Stavanger og Tromsø.

– En oppfordring er ikke nok. Dersom regjeringa mener alvor med å prioritere en normal skolestart, må den komme med en krystallklar beskjed til kommunene om at nå må de ansatte i skoler og barnehager prioriteres, sier Søfting.

– Hvorfor mener du ansatte i skoler og barnehager er i en slik særstilling at akkurat de skal prioriteres i vaksinekøen?

– Vi er i frontlinja. Gjennom hele pandemien har vi vært viktige for at myndighetene skulle kunne holde skolene og barnehagene åpne. Vi har ikke de samme mulighetene til å ha hjemmekontor som mange andre yrkesgrupper, sier Thomas Søfting, men erkjenner at blant andre håndverkere og butikkansatte også er arbeidstakere som er utsatt for smitte gjennom jobben.

Thomas Søfting understreker at han ikke er redd for å gå på jobb igjen etter ferien.

– Jeg ser fram til å starte opp igjen, etter et år med håndsprit og smittevernregler. Jeg ønsker heller ikke noen ny periode med hjemmeskole. Men det er enda et argument for at ansatte i skoler og barnehager skal prioriteres, sier han.

Mener karantenefritak krever raskere vaksinering

Marit Himle Pedersen, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet og leder av kontaktforum for grunnskole, mener endringen av karantenereglene for unge under 18 år gjør det særlig nødvendig å framskynde vaksinedose to for ansatte i barnehager og skoler.

– I mange kommuner er det mange av våre medlemmer som ennå ikke har fått dose 1. Dose 2 var ikke tenkt før på senhøsten. Når barn nå unntas karantenereglene, vil nok mange av våre medlemmer føle seg utrygge på jobb. Arbeidsgiver må sikre et godt psykososialt arbeidsmiljø for ansatte i barnehager og skoler ved å gi dem dose 2 snarest, sier Marit Himle Pedersen, som forventer at regjeringen presiserer dette overfor kommunene.

Marit Himle Pedersen, sentralstyremedlem i Utdannningsforbundet.

Utdanningsnytt har spurt Helse- og omsorgsdepartementet om det kan bli aktuelt å instruere kommunene om å prioritere vaksinering av ansatte i skoler og barnehager, men har foreløpig ikke fått svar.

Ifølge Folkehelseinstituttet har 66,8 prosent av hele befolkningen fått første vaksinedose, mens 33,8 prosent har fått to doser. Den tilsvarende andelen for befolkningen over 18 år er henholdsvis 84,2 og 42,6 prosent.

Ingen planer om framskynding

«Én dose med vaksine gir svært god beskyttelse mot alvorlig sykdom og død, også mot Delta-varianten. Det er derfor ingen planer om å fremskynde dose 2», skriver statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i Helse- og omsorgsdepartementet i en e-post.

Han peker også på at Norge har fått flere vaksinedoser en tidligere antatt, og at alle over 18 år etter planen vil kunne få tilbud om andre dose i siste halvdel av september.

Statssekretær Korkunc understreker også at selv om barn og unge under 18 år ikke må i karantene om en klassekamerat blir smittet, vil det være systematisk testing av elevene i klassen. Dette er etter smittevernfaglige anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og vil bidra til å sikre lærere og annet personell som ennå ikke er fullvaksinert. Barn og unge under 18 år som bor sammen med en smittet, eller for eksempel har en kjæreste som er smittet, må fremdeles i smittekarantene.

(Artikkelen er oppdatert 4.8. kl 14.10 med kommentarer fra Helse- og omsorgsdepartementet.)

Powered by Labrador CMS