Smittevernveilederne ble gjort mer tydelige etter tilbakemeldinger fra barnehagesektoren, understreker kunnskapsminister Guri Melby (V),

Innsikten fra barnehageansatte er verdifull

Debatt: Hverdagen i barnehagene er tøff nå. Dialogen med sektoren er avgjørende når vi forsøker å balansere hensynet til godt smittevern for barn og ansatte opp mot barnas behov for å være i barnehagen.

Publisert

Det er ingen tvil om at barnehageansatte har lagt ned en enorm innsats det siste året. I mange kommuner med høyt smittetrykk har barnehagene vist imponerende fleksibilitet og kreativitet. I barnehagen til mine egne barn ser jeg hvordan de ansatte strekker seg langt for å legge til rette for en fin hverdag for barna.

Kristina Konradsen, fagleder i Eventyrskogen barnehage i Larvik, er blant dem som har måttet løse mange utfordringer det siste året. I et innlegg spør hun om jeg og Kunnskapsdepartementet har vært i kontakt med dem som kjenner barnehagen når vi har revidert smittevernveilederne.

Som politiker vet jeg ikke alt om barnehagehverdagen. Det er dere som er i barnehagene, som vet hvordan dagene ser ut, og hva som er realistisk å få til. Det er dere som kjenner på kroppen hvilken belastning et år med pandemi gir.

Nettopp derfor er det svært viktig å ha en god dialog, både med dem som jobber i sektoren og med eierne. Heldigvis er det ikke jeg som statsråd eller departementet som har laget smittevernveilederne. Det er Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet som har laget dem. Fagmyndighetene har god kjennskap både til smittevern og organisering av barnehagesektoren.

Tilbakemeldinger fra barnehagesektoren

Men også jeg som statsråd tar mange beslutninger som påvirker ansattes hverdag. Vi har hatt mange møter med organisasjonene i sektoren. KS, PBL og arbeidstakerorganisasjonene har gitt oss nødvendig informasjon fra ansatte om hvordan veilederne virker og om situasjonen i barnehagene. Informasjonen vi har fått, tyder på at veilederne for barnehagene i hovedsak har fungert bra og har gjort at vi har klart å holde barnehagene åpne. Når vi nå valgte å oppdatere veilederne, var det på bakgrunn av tilbakemeldinger fra sektoren om at veilederne burde bli tydeligere, og at de må ta bedre høyde for de muterte virusene.

I de oppdaterte veilederne er råd og anbefalinger tydeligere, for å gjøre det lettere å følge dem. Både trafikklyssystemet og smittevernveilederne skal ta høyde for at både smittesituasjonen og andre forhold er svært ulike fra barnehage til barnehage. Mange grep kan tas i den enkelte barnehage, andre grep krever at barnehageeierne involverer seg. For mange av dere er rådene kanskje overflødige – fordi dere allerede følger dem og har funnet gode løsninger. For andre kan det være nyttig å få råd om hvordan hverdagen best kan organiseres.

Pengene skal ut til barnehagene

Det er et stort og utrolig viktig ansvar for alle barnehageeiere å legge til rette for at de ansatte ikke sliter seg ut. De skal ha beredskapsplaner, som gjør det mulig å gå over fra et tiltaksnivå til et annet. Det er også deres ansvar å ivareta smittevernet til de ansatte.

Så er det vårt ansvar å sikre ressurser. Penger kan ikke løse alt, men det kan hjelpe. Derfor har regjeringen gitt flere milliarder kroner til kommunesektoren for å sørge for å dekke opp for vikarer og smitteverntiltak i skolene og barnehagene. Jeg har kommet med klare forventninger til kommunene om at disse pengene kommer helt ut til barnehagene. De forventningene står fortsatt.

Les også: – Hvor har Guri Melby vært det siste året? (utdanningsnytt.no)

Powered by Labrador CMS