Foto: Erik M. Sundt.

Nittedal kommune tilbyr ikke lenger foreldre med samfunnskritiske stillinger skoleplass til barna

Kommunen vil ikke lenger tilby tilsyn av femte- og sjetteklassinger hvor foresatte jobber i samfunnskritiske virksomheter. Kommunalsjefen sier de mangler plass og ansatte nå som skolene åpner for de yngste elevene.

Publisert Sist oppdatert

Personer med samfunnskritiske jobber, som ansatte i helse- og omsorgssektoren, har ifølge Covid-19-forskriften krav på et skoletilbud for sine barn selv om skolene er stengt. Det gjelder blant annet elever fra 5. til 7. trinn hvor én eller begge foreldrene har yrker på lista over samfunnskritiske jobber.

I Nittedal kommune har det nå gått ut et brev til foresatte hvor det står at kommunen har «bestemt at det i perioden som kommer ikke tilbys tilsyn av barn med foresatte i samfunnskritiske stillinger på 5. og 6. trinn».

Les også: Lærere i barnehage og skole regnes nå som samfunnsviktig personell

Noe av begrunnelsen fra kommunen er at det ikke er nok rom og ansatte grunnet tiltakene knyttet til smittevern.

– Vi vil ikke være veldig strenge

– Når 1. til 4. trinn nå starter opp, ønsker vi ikke å belaste skolene mer enn høyst nødvendig med tanke på smittevern og trygghet for ungene, sier Per Korsvik, kommunalsjef for oppvekst og utdanning i Nittedal kommune.

– Hvorfor mener dere at kommunen har lov til å stoppe dette tilbudet?

– Vi er usikre på det selv, og vi har gått i dialog med foreldre som har henvendt seg til oss om det for å se hva vi kan få til. Vi innser jo at de som trenger et tilbud i denne gruppen, må få det. Så vi vil vurdere dette daglig, og vi vil ikke være veldig strenge. Men nå må vi prioritere oppstart for 1. til 4. trinn med tanke på smittevern, sier Korsvik.

Dette sier lover og retningslinjer

Paragraf 12 i covid-19-forskriften sier:

Kommunen skal etablere et tilbud for elever fra 5. til 7. trinn, når eleven er under 12 år og har minst én foresatt ansatt i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren, innen andre kritiske samfunnsfunksjoner eller kritiske virksomhetsfunksjoner innen andre samfunnsfunksjoner som vurderes som viktige i tilknytning til håndteringen av utbruddet av SARS CoV-2.

Kilde: Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet.

Dette sier retningslinjene om yrker i samfunnskritiske virksomheter

Personell i virksomheter med samfunnskritisk funksjon kan få tilbud om barnehage og barneskole.

Hovedregelen er at barnehager og skoler er stengt for å hindre spredning av smitte. Terskelen for å få tilbud om barnehage-/skoleplass skal av hensyn til smittevernet ligge høyt.

Antall personell som defineres innenfor kritiske samfunnsfunksjoner som ber om opprettholdelse av barnehage- /skoletilbud bør derfor begrenses så mye som mulig.

Følgende presiseres:

  • Det er nøkkelpersonell innenfor de samfunnskritiske funksjonene som er omfattet, og ikke funksjoner som generelt kan være viktige uten å være samfunnskritiske.
  • Det bør legges til grunn en restriktiv linje hvor det bør oppfordres til deling av barnepass mellom foreldrene.
  • Bruk av andre slektninger og andre til barnepass kan ved behov vurderes, men eldre og andre personer i risikogrupper bør ikke brukes.
  • Barna skal være under 12 år og det er tilstrekkelig at én av de foresatte arbeider i kritisk samfunnsfunksjon for å få tilbud. Der barnet ikke bor sammen med begge foreldrene/foresatte, men hvor den ene foresatte er i samfunnskritisk funksjon kan det også gis tilbud om plass.

Kilde: Regjeringens Liste over kritiske samfunnsfunksjoner.

Brevet gikk ut i slutten av forrige uke, og kommunalsjefen sier de har fått noen henvendelser fra foreldre som lurer.

Korsvik understreker at det nå er en rekke andre yrkesgrupper som også må tilbake på jobb, men som ikke er på lista over samfunnskritiske jobber.

– Det er ganske mange andre yrkesgrupper som må tilbake på jobb nå, og da er det også snakk om et rettferdighetsprinsipp. Men vi innrømmer at vi er på kanten av det staten anbefaler, men dette har vært en avveining vi har gjort, sier Korsvik.

Får ikke tilbud

Petter William Hansen er bosatt i Nittedal. Han lærer i videregående, kona jobber i barnehage og står dermed på lista over yrker med viktig samfunnsfunksjon, hvor barna kan ha krav på et tilbud på skolen. Sammen har de en datter som er i denne aktuelle aldersgruppen.

Nå har de to foreldrene fått brev fra Nittedal kommune om at kommunen ikke lenger vil gi et skoletilbud til «barn med foresatte i samfunnskritiske stillinger på 5. og 6. trinn».

– For vår del løser det seg foreløpig grunnet fleksibilitet fra min arbeidsgiver. Men det er prinsippet jeg er skeptisk til. Hvorfor tenker kommunen det er greit at foreldre med samfunnskritiske jobber nå ikke skal få ha barna på skolen, sier Hansen.

Skeptisk til kommunens begrunnelse

Han undrer seg over begrunnelsen fra kommunen, om at det er mangel på plass og for få voksne til å håndtere smittevern.

– Jeg er usikker på om dette er reelle bekymringer, eller om det bare er et innsparingstiltak. Jeg synes begrunnelsen er for dårlig, sier Hansen.

Han mener kommunen i så fall aldri vil kunne åpne skolen for flere elever enn 1.–4. trinn, hvis de knapt har rom nok til dem med de nye smittevernreglene.

– Og det er ikke mange elever dette er snakk om. Jeg vil tro det kanskje kan være én ekstra kohort med elever fra 5.–7. trinn per skole, og jeg kan ikke forestille meg at det vil føre til behov for store ekstra ressurser verken når det kommer til antall rom eller lærere, sier Hansen.

Brevet fra Nittedal kommune:

Powered by Labrador CMS