Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg.
Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg.

Arbeiderpartiet vil gi en milliard til skolene

Fredag behandles revidert budsjett. Arbeiderpartiet er ikke fornøyd regjeringens kompensasjon av skolene etter korona-krisen.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver Dagsavisen.

Trass i at regjeringen har lovet at de skal dekke skolenes ekstrautgifter, har så langt seks av ti skoler ikke fått noen penger. Det viste en undersøkelse gjennomført av Respons Analyse på vegne av Utdanningsforbundet, som ble offentliggjort tidligere denne måneden.

Ikke godt nok mener Arbeiderpartiet, som uttaler at regjeringen har prioritert redningspakker til næringslivet. Nå krever de en milliard kroner på bordet til skolene - innen skolestart.

– Loven sier at kommunene ikke kan planlegge for penger de kanskje får. De må planlegge for penger de har, sier Aps Torstein Tvedt Solberg, andre nestleder i Utdannings- og forskningskomiteen til Dagsavisen.

Satt av pott

Solberg sier at de frykter for kutt og nedbemanning og opplyser til avisen at de ønsker å fordele milliarden gjennom skjønnsmidlene, som betyr at tilskuddet fordeles av fylkesmannen som gjør en helhetlig vurdering av kommunens økonomi og behov.

Kunnskapsminister Guri Melby svarer til Dagsavisen at det eneste skolene har tapt av penger er foreldrebetaling.

I april la regjeringen frem 1 milliard kroner til barnehager og SFO for å dekke dette tapet. I tillegg har 140 millioner kroner blitt satt av for å styrke digital undervisning. Samt 170 millioner kroner til tapt progresjon blant sårbare barn.

I revidert er det også satt av en pott på 400 millioner kroner til skole, barnehage og eldreomsorg.

– Jeg har vært helt åpen hele tiden på at hvis potten ikke er tilstrekkelig vil vi se på det på nytt. Men foreløpig er det ingen som har full oversikt over hva det koster, sier Melby.

– Til sammen i revidert nasjonalbudsjett er nå over 700 millioner kroner satt av til skolene. Det kommer i tillegg til det vi allerede dekker for tapt foreldrebetaling spesifikt, sier hun.

Regjeringen har anslått kommunenes korona-tap til å være totalt 14 milliarder kroner.

Powered by Labrador CMS