Antibac brukes på arbeidsplassen, kan være lurt for å unngå smitte.

Ansatte i skoler og barnehager fortjener også smittevern

Debatt: Veilederne om smittevern må i større grad ta hensyn til at det også fins ansatte i undervisnings- og opplæringssektoren, krever Skolenes landsforbund.

Publisert

Regjeringen har bestemt at veilederne om smittevern for barnehager og skoler skal gjennomgås og vurderes i lys av den nye smittesituasjonen. Skolenes landsforbund krever at de oppdaterte veilederne vier ansatte i barnehager og skoler større plass enn det som er tilfellet i dag.

De ansatte er i liten grad omtalt i smittevernveilederne, noe som er mildt sagt oppsiktsvekkende. Fokus er utelukkende på elevene. Vi ønsker at de nye veilederne inneholder egne kapitler som kun gjelder ansatte. Det er nødvendig for at smittevernet til de ansatte også blir ivaretatt.

Ansatte i barnehager og skoler er i nærkontakt med mange mennesker hver eneste dag. De er i mye større grad utsatt for smitte enn de som sitter alene på kontor.

Den siste utviklingen viser også at smitten øker mest blant skoleelever. Vi ser en økning blant barn og unge generelt og mest i alderen 13 til 19 år, noe som bekymrer våre medlemmer. Derfor haster det å få på plass et tydelig regelverk som også ansatte i undervisnings- og opplæringssektoren kan forholde seg til.

Skolenes landsforbund mener det er viktig at de berørte organisasjonene tas med på råd når innholdet i kapitlene for de ansatte skal utformes.

Vi mener allerede nå at god tilgang på verneutstyr er viktig for de ansatte, i tillegg til strengere krav til avstand. Ansatte har med loven i hånden krav på et forsvarlig arbeidsmiljø. Slike punkter må inn i smittevernveilederne.

Powered by Labrador CMS