Ørvar Andreas Heggelihaugen ved Kuben videregående testet seg for korona på skolen før sommeren. Nå setter kommunen igjen igang med massetesting.

Starter opp igjen med massetesting i oslo-skolen

To ganger i uken skal 40.000 elever i ungdomsskolene og videregående skoler i Oslo teste seg for korona fremover. Kommunen planlegger også for massetesting på barnetrinnet.

Publisert

– Massetesting er viktig for at våre elever og ansatte skal ha en forutsigbar og trygg skolehverdag. Vi ønsker at elevene våre skal kunne være mest mulig på skolen, i en mest mulig normal hverdag. Massetesting er viktig for å få til det, sier Marte Gerhardsen, utdanningsdirektør i Oslo i en pressemelding.

Like etter sommeren fikk Utdanningsnytt opplyst at planen var å fortsette med massetestingen som var startet opp for sommeren. Så snudde kommunen ettersom det nye testregimet ble lansert.

Men mandag er Oslo tilbake til opprinnelig plan. Nå skal til sammen 40.000 elever ved alle byens ungdomsskoler og videregående skoler teste seg to ganger i uken, mandager og torsdager.

Samtidig går kommunen i gang med å planlegge for massetesting også på barnetrinnet.

Massetesting i Oslo-skolen

· Målet er at alle elever i Osloskolen skal teste seg på fast og regelmessig, to ganger i uka.

· Videregående skoler, ungdomsskoler og voksenopplæringen starter først. Vi er i gang med å planlegge massetesting på barnetrinnet.

· Skolene får mellom to og fire ukes forsyninger av selvtester av gangen. Utsendingen av selvtester begynner onsdag 1. september.

· Hver elev skal få åtte tester av gangen, som er fire ukers forbruk.

· Elevene tester seg selv på faste dager, mandager og torsdager. Alle elevene på skolen må teste seg på de samme dagene.

· Skolene velger om de vil organisere at elevene tester seg på skolen eller sende testene hjem med elevene.

· Testen er frivillig, og vi oppfordrer alle elever til å gjennomføre testen.

Mye smitte blant unge

Tall har vist at smitten økte tre ganger så fort som Folkehelseinstituttet hadde spådd og den siste uka har det vært nærmest en dobling i smitte blant unge.

Ukerapporten fra forrige uke viste at smittetallene blant tenåringer i Norge økte med hele 175 prosent, og på hele 229 skoler ble det rapportert om smitteklynger.

I uke 33 og 34 ble det registrert 127 smitteklynger på 1-7 trinn i skolene, og 102 smitteklynger på 8-10 trinn. Størstedelen av disse smitteklyngene ble registrert i Oslo og Viken, 78,7 prosent for 1-7 trinn og 67,7 prosent for 8-10 trinn.

I Oslo velger byrådet likevel ikke gå til gult nivå.

– Samfunnet og fritidslivet er jo åpent, så det er ikke sikkert det hjelper å sette skolene på gult nivå. Vi er i en annen situasjon enn vi var for bare noen måneder siden, sa byrådsleder Raymond Johansen til VG onsdag.

Les også: FHI: – Høstens smittestrategi har ikke fungert godt nok

"Ved å gå over til faste regelmessige tester for alle elever i Osloskolen kan skolene holdes åpne, og det blir mindre omfattende oppfølgingen når en elev er smittet. I tillegg blir smitterisikoen lavere for den enkelte elev og lærer på skolen", heter det i pressemeldingen.

– Massetesting er et verktøy for en normal skolehverdag. Vi håper at det i tillegg vil gi oss bedre kontroll over smitten i skolene, uttaler Elisabeth Vennevold, leder for TISK-strategien i Oslo kommune.

Powered by Labrador CMS