De aller fleste foreldrene er fornøyde med barnas læringssituasjon nå.

Langt flere er fornøyd med barnas skolehverdag nå

86 prosent av de spurte foreldrene oppgir at de nå opplever barnas læringssituasjon som akseptabel. Dette er det høyeste nivået så langt under koronapandemien.

Publisert

Nivået er 24 prosentpoeng høyere enn i juni, ifølge Norsk koronamonitor.

– Det er nok et uttrykk for at foreldre opplever at barna er fornøyde og at barna setter pris på fysisk undervisning etter mye begrensninger og en digital skolehverdag, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion, som står bak undersøkelsen, til NTB.

Nesten 9.000 foreldre er spurt i undersøkelsen.

Økt respekt

I desember i fjor gjennomførte Utdanningsnytt en undersøkelse blant foresatte. Der svarte det store flertallet, tre av fire, at de var helt eller ganske enige i at skoler og barnehager har funnet gode løsninger under pandemien.

Flertallet av foreldrene sa dessuten at de har fått mer respekt for arbeidet lærerne gjør.

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet sa til Utdanningsnytt at han tror mange foreldre gjennom pandemien har fått mer innblikk i hvordan lærere jobber med undervisning, og hvor krevende det er å følge opp et barns utvikling og læring. Han tror det kan ha medvirket til den økte respekten for lærerjobben foreldrene rapporterer om.

– Mange har kjent på hvor viktig skole og barnehage er for barna, og da ikke bare med hensyn til læring. Mange barn har savnet venner og lærere. Hvordan skoler og barnehager er et viktig holdepunkt i hverdagen til barna, har nok kommet lenger fram i bevisstheten enn det gjør i en normalsituasjon, sa Handal.

Les hele reportasjen her: Foreldrene har fått økt respekt for lærerne

(©NTB)

Powered by Labrador CMS