Tips til uteskole: Bruk kart som et pedagogisk dokument. Bruk nærkart – lær karttegn og landskap praktisk og digitalt.

10 tips til uteskole i koronatid

Innspill: Nå åpner skolene igjen, og det blir lagt opp til mye utetid. Dette gir gode kår for dybdelæring. Her er 10 tips.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen sier at ungene skal være mye ute i tiden som kommer, det vi si at det skal være masse uteskole og lærerne må skape gode læringsarenaer utenfor klasserommene. En god rød tråd i så måte er å tenke dybdelæring som en helhetlig tilnærming til læring. Å lære med kroppen, i bevegelse og ved å gjøre. Dette er et viktig fundament for å få til dybdelæring.

Som barn hadde jeg stor fasinasjon for å lage dammer, lede vann, holder demningen? Hvordan få kvernkallen til å spinne fortest mulig. Denne leikende tilnærmingen til læring varer.

Her vil det være viktig å tenke hva slags potensial som ligger i skolens nærområder. Hva kan invitere til læring?

Les denne! Mer utetid vil gi elevene en bedre skolehverdag

Våren er her

Våren er her, og det gir mange gratismuligheter til å trigge barns nysgjerrighet og kunnskap. Rundt oss finner vi rumpetroll som yngler, fugler som lager reder, trær som drikker vann og insekter som lager bol. For å nevne noe.

Hva slags læringspotensial ligger i å utnytte dette? Sørg for et forarbeid og etterarbeid i form av et produkt.

Ordet «uteskole» fant sitt utgangspunkt i tidligere læreplan for grunnskolen L-97 (1997), og ble borte som ord i neste læreplan for grunnskolen kunnskapsløftet LK-06 (2006). Ordet er heller ikke å finne i fagfornyelsen (2020), men med årets fagfornyelse kan uteskole gjenoppstå med god forankring i overordnet del, i tverrfaglige temaer og i kjernelementer i fag.

Istedenfor «uteskole» vil jeg bruke et annet ord: «KILO-dag». KILO er en forkortelse for: kultur, identitet, læring og opplevelse. KILO-dag er et utvida læringsbegrep med fokus på aktiv læring og lokalhistorisk forankring

En rød tråd gjennom undervisning er gjennomgang av fagtekster i forkant knyttet til tema og emne på KILO-dagen. En KILO-dag med aktuelt tema med fokus på tverrfaglighet. Etterarbeid i form av rapportskriving på norsk, på engelsk, en digital presentasjon, en dokumentasjon av arbeidsprosess med refleksjon i etterkant.

Dybde og helhet

KILO-dagen har fått fornyet aktualitet ved at alle fag skal nå bidra inn i de tre tverrfaglige temaene:

• folkehelse og livsmestring

• demokrati og medborgerskap

• bærekraftig utvikling

Fagfornyelsens fokus på praktiske tilnærminger til læring gjør at tankene rundt KILO-dagen er aktuell i forhold til arbeidsmåte knyttet til fagfornyelsen. Sett opp mot de enkelte kjerneelementene i fagene, ligger det et stort potensiale i få til dybdelæring og skape en helhetlig sammenheng for elevene.

Tips til uteskolen

Her er noen forslag med fokus på læringsaktiviteter elevene kan gjøre:

1) Kvernkall: Kvernkallen er et lite skovlehjul som går rundt ved hjelp av vann, i dagens samfunn noe som kalles turbin og produserer elektrisk energi ved bruk av vannkraft. Lag en kvernkall, finn en bekk som passer, bygg dammer, led vann og skape fall. Hva får kvernkallen til å gå fortere?

2) Gå på læringstur: Finn ut hva slags muligheter som finnes i form av å besøke steder og plasser som kan settes i et faglig læringsperspektiv. Eksempelvis historiske steder, minnesmerker, husmannsplasser og utkikkspunkt

3) Fisk: lag tryteruser: fisk tryte eller abbor med enkle midler. Tryta gyter i disse dager. Den kan fanges i sjøllagde ruser av hønsenetting med hjelp av ståltråd eller et gammelt sykkelhjul. Til å fiske tryta kan du kappe av en passende kjepp, sette på 3-4m snøre, dobbe, søkke, krok og tre på en makk. Dobbe kan være så mangt, bare det flyter. Noen har kanskje tilgang på en vinkork?

4) Gjør et vårspikk: ta med kniv – lær elever å spikke. Våren er tiden for å spikke. Her kan lages alt fra kjøkkenredskaper, fløyter, ringer og knagger, eller rett og slett bare ei tidtrøyte eller en minkepinne?

5) Orientering og kartkunnskap: Bruk kart som et pedagogisk dokument. Bruk nærkart – lær karttegn og landskap praktisk og digitalt. Lokale o-lag har også lagd digitale poster som kan hentes.

6) Bygg og lag konstruksjoner: gode samarbeidsoppgaver med bruk av vindfall og knekte trær. Lag gapahukleir eller taukonstruksjoner med grunnlag i matematikk

7) «Landart»: lag kunst i naturen av naturlige ting som finnes der du er. Tenk på former, antall og farger, lag figurer og former. La deg inspirere av noe til å lage noe kreativt av naturen.

8) «Plogging»: jogg eller gå og rydd søppel med et positivt fokus på at en gjør sitt lokalmiljø til et renere sted: tenk globalt – handle lokalt og bærekraftig

9) Snøforming. Lag snøformingskasser og fyll dem med snø. La deg inspirere av eventyr eller aktuelle hendelser. Være kreativ og form figurer med sag og andre redskaper

10) Sykling: øv på å sykle i trygge og varierte områder der dette er mulig

PS: Sørg for et forarbeid og etterarbeid i form av et produkt.

KILO i skolen:

Istedenfor «uteskole» foreslår jeg bruke «KILO-dag». KILO er en forkortelse for: kultur, identitet, læring og opplevelse. KILO-dag er et utvida læringsbegrep med fokus på aktiv læring og lokalhistorisk forankring

K for KULTUR: Et ønske om å skape en kultur ved skolen om at elever er fysisk aktive og i bevegelse. En kultur for læring i og gjennom bevegelse.

I for IDENTITET: Det er viktig elevene føler en identitet og har en kunnskap om lokalmiljøet som skolen ligger i og hvor de bor. Dette gir eleven identitetsfølelse og stolthet over hvor de kommer fra.

L for LÆRING: Skole handler om læring. Det var viktig å gi elevene gode og varierte læringsarenaer, praktisk og teoretisk undervisning, ute og inne, individuelt eller i gruppe, kjønnsdelt eller kjønnsintegrerte grupper.

O for OPPLEVELSE: Skole skal være en positiv opplevelse som elever tar med seg videre, forteller om hjemme og som de på sikt ser tilbake på med glede

Powered by Labrador CMS