Nå gleder jeg meg til klasserom og uteområder tas i bruk, sier rektor Rune Valvatne Ask

Rektor gleder seg til liv og røre igjen

En and og en måke. Disse to er det rektor Rune Valvatne Ask har observert utenfor kontorvinduet sitt på Stord ungdomsskule de siste ukene. I dag kom tiendeklassingene tilbake.

Publisert Sist oppdatert

– I tillegg til de to fuglene, har noen barnehagebarn brukt uteområdene våre de siste dagene. Det har vært fint å se. Nå gleder jeg meg til at klasserommene og utearealene igjen skal fylles av elever og lærere, selvsagt med god avstand, sier rektor Rune Valvatne Ask på Stord ungdomsskole i Vestland fylke.

Stord ungdomsskole har, i likhet med mange andre skoler, vært åpen for noen få elever med behov for et opplæringstilbud på skolen. Derfor har Ask og noen av kollegene allerede vært på jobb en stund.

Da kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) sist uke ga beskjed om at skoleåpning kunne skje raskt, begynte han og noen av kollegene å forberede åpning.

– Vi forventet at elever og lærere snart skulle vende tilbake og at avgangselevene skulle prioriteres. Men at hele skolen skal tilbake denne uken, det så vi ikke komme, sier han.

Derfor har det vært jobbet hardt med forberedelsene de siste dagene.

– Er det trygt å åpne nå?

Rune Valvatne Ask

– Det avgjør jo helsemyndighetene. Men vi føler oss sikre på at dette vil gå bra. I vår kommune er det ikke oppdaget noen nye smittetilfeller på et par uker. Samtidig vet vi jo at smitten kan blusse opp igjen. Det betyr at vi må være ekstra forsiktige og ta smittevernreglene på alvor.

Kohorter er beregnet, avstander målt opp og det er sørget for nye vaskerutiner.

Sykle eller gå

– Vi oppfordrer elevene til å sykle eller gå til skolen, slik at vi forhindrer trengsel på bussene. Elevene blir møtt av skolens assistenter som har fått i oppgave å passe på at hender sprites før elever og lærere samles i sine kohorter, sier Ask.

– Hvorfor kohorter og ikke klasser?

– Vi har ikke plass til alle samtidig. Det betyr et behov for veksling mellom skoledager og digital undervisning. Siden avgangselevene prioriteres, så var det de som møtte i dag. Elevene på 8. trinn møter på torsdag og 9. trinn på fredag. Elevene skal fortsette å alternere de neste ukene, sier Ask.

Lærere og elever må forholde seg til nye måter å organisere skolehverdagen på.

– Vi har for eksempel fire parallelle klasser på 10. trinn. De er delt inn i åtte kohorter som alle har faste rom. Lærerne skal forholde seg til faste elevgrupper. Det betyr at valgfagene må gjennomføres digitalt, sier han.

Les også: Handal: – Det blir ikke en normal skolehverdag nå. Det blir korona-skole.

Stengt kantine

Kantinen er stengt. Det samme er lærernes kontorarbeidsplasser. De må tre av etter å ha fullført undervisningen sin og lærersamarbeidet skal fortsatt skje digitalt.

– Hvordan har lærerne forholdt seg til den nye digitale hverdagen?

– Jeg er så imponert over hvordan lærerne har jobbet. Vi må huske at det å undervise alle elever digitalt, det har de aldri gjort før. Likevel satte de i gang med å spille inn videoer og utarbeidet digitale undervisningsopplegg fra første stund. De har gjort sitt beste for å være i kontakt med alle elever daglig, og det har de lykkes godt med.

Han sier at tilbakemeldingene fra både elever og foreldre har vært veldig gode.

– Mange lærere sier de er blitt bedre kjent med elevene og elever sier er blitt bedre kjent med lærerne sine. Det har vært veldig mye læring i den situasjonen som oppsto og nå skal både lærer og elever dele av sine erfaringer. Det gleder jeg meg til. Noen utfordringer gir det digitale undervisningen, og noen barn er mer sårbare, men dette har faktisk gått over all forventning, sier han.

Likevel synes han det skal bli godt å komme i gang med de vanlige skoledagene.

Les også: 10. klassingene først tilbake til skolen i Oslo og Stavanger

Godt renhold

Ask sier han har møtt velvilje i kommunen med tanke på behovet for ekstra renhold.

– Renholdspersonalet skal vaske alle klasserom daglig. Og alle dørhåndtak og beøringsflater vaskes i tillegg en gang i midten av skoledagen. Det sørger våre assistenter for. Elevene skal vaske sitt eget datautstyr og pulter daglig. Og alle skal benytte seg av faste toaletter.

Alle disse nye rutinene skal innarbeides de neste dagene. Ask sier at lærerne ikke skal være rengjøringspersonell. Men de skal selvsagt følge veilederen for smittevern.

– Hva med lærere i risikosonen?

– Vi har fortsatt behov for at lærere har hjemmeundervisning, så vi har lagt opp til en plan der de kan fortsette å jobbe hjemmefra. Hvis noen er i tvil om de kan møte på jobb, ber vi dem om å ta kontakt med fastlegen sin, sier han.

– Har skolen nok personale dersom noen havner i karantene?

– Dette er selvsagt noe vi må håndtere dersom det skulle oppstå. Så langt har vi hatt et godt samarbeid med kommuneledelsen om hvordan vi legger opplæringen med kohorter.

Les også: Ni av ti vil sende barna tilbake til skolen

Smittevern først

Ved Fjell ungdomsskule i Øygarden kommune i Vestland har de også vært i full sving de siste dagene.

Bente Kleppe Lervik

– Vi har selvsagt savnet resten av elevene, lærerne og andre ansatte, så det er fint å åpne igjen, sier rektor Bente Kleppe Lervik.

Først ut denne mandagen var avgangselevene på 10. trinn. De skal på skolen mandager, onsdager, torsdager og fredager. Tirsdager får de fjernundervisning. Elevene på 9. trinn begynner torsdag, elevene på 8. trinn begynner fredag.

– Vi har ikke plass til alle elever samtidig, så vi legger opp til at trinnene er på skolen på ulike dager. Elever som ikke er på skolen, vil få fjernundervisning. Lærerne har gjort en kjempejobb i ukene med stengte skoler, så det skal gå bra, mener Lervik.

Hun legger til at kortere dager ikke er en mulighet skolen har vurdert, siden veldig mange av elevene på Fjell ungdomsskule er avhengige av skoleskyss.

Skal gå fint

Kommunen har ifølge fylkeslegen hatt 54 registrerte smittede med koronavirus. Men de siste to ukene har det ikke dukket opp noen nye smittetilfeller.

– Vi føler oss trygge på at gjenåpning av skolen skal gå fint. Men det blir vasking, spriting, avstand på minst en meter, og alle som kjenner symptomer har fått beskjed om å holde seg hjemme. Det blir flere nye regler å forholde seg til, sier Lervik.

Alle må belage seg på at skoledagene blir annerledes enn før. Blant annet er kantinen stengt og elevene må ha med seg mat og drikke hjemmefra.

Rektor har de siste ukene hatt flere digitale møter med kommuneledelsen for å planlegge skoleåpningen. Hun forteller at midler til ekstra renhold er på plass.

– Hva med skoleskyss?

– Elever med busskort skal få benytte seg av skoleskyss, men bussene er til vanlig fulle, så nå oppfordrer vi foreldre til å kjøre barna sine om det er mulig. Men siden ikke alle trinn skal på skolen samtidig, så håper jeg det vil gå greit, sier hun og legger til:

– Alle slike praktiske utfordringer får vi jo nå prøvd ut i praksis og så må vi kanskje justere kursen underveis.

Uteskole og turdager

Også i Bergen kommune er man nå i full gang med å planlegge en annerledes skolehverdag. Smittevernreglene gjør det til et puslespill for landets rektorer å finne ut hvordan de nye hverdagene skal organiseres.

Mange skoler har så trange og små utearealer at det ikke er mulig å etterleve avstandsreglene dersom alle elever og lærere skal tilbake.

En av dem er rektor Jan Ove Johansen ved Ny-Krohnborg skole. De legger opp til faste turdager for småtrinnet og mellomtrinnet, slik at alle ikke er på skolen samtidig.

– Vi skal få dette til med hyppig bruk av uteskole og utedager, sier Johansen.

Skolen forsøker nå å få avtaler med private eiere i nabolaget som har områder som kan brukes til uteundervisning og utedager.

– Vi vil også ha ulik lengde på undervisningstimene. Da kan vi justere friminuttene så ikke alle er ute samtidig. Men elevene vil få det timetallet de skal ha, sier Johansen.

Han sier det er en krevende situasjon for en skole med lite areal.

– Vi legger opp dette så godt vi kan etter smittevernreglene i veilederne. Vi har også en helsesykepleier på skolen som hjelper oss. Men det er klart det er en utfordring å få det til, sier Johansen.

– Krevende

Også i Bergen prioriteres avgangselevene. Elever på 7. og 10. trinn skal møte på skolen hver dag fra tirsdag 12 mai.

Elever på 5. 6. 8. og 9. trinn på skolene i Bergen starter torsdag 14. mai eller fredag 15. mai. Der det er god nok plass, skal alle elever gå på skolen hver dag. Der det er trangt om plassen kan elevene gå annenhver dag.

Skolene skal selv bestemme organiseringen og sende informasjon til foreldrene.

Byrådsleder Roger Valhammer støtter at skolene gjenåpnes, men mener situasjonen er krevende.

– Det er viktig at alle fortsetter å følge smittevernreglene, slik at vi ikke blir tvunget til å stenge igjen, uttaler han til Fanaposten.

Powered by Labrador CMS