SV-jubel over regjeringens skolemelding

SV-leder Audun Lysbakken er strålende fornøyd med at regjeringen tar det han omtaler som en venstresving i skolepolitikken.

Fakta om stortingsmeldingen om skolens innhold

  • Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterte onsdag stortingsmeldingen «Fag – Fordypelse – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet».
  • Regjeringen vil beholde dagens skolefag, men fornye læreplanene.
  • Det foreslås færre og tydeligere kompetansemål. Læreplanene skal slankes. Hva som skal bort, skal avgjøres i en prosess med fagfolk og skolesektoren.
  • Tre tverrfaglige temaer skal prioriteres. Det er demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring.
  • Læreplanverkets generelle del skal fornyes for å tydeliggjøre skolens helhetlige ansvar for utvikling av elevenes sosiale kompetanse.
  • Dagens trekkordning for eksamen på tiende trinn foreslås erstattet med en obligatorisk eksamen for alle elevene i de tre skriftlige fagene norsk, engelsk og matematikk.

(©NTB)

 

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterte onsdag stortingsmeldingen «Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet». I meldingen foreslås det å slanke læreplanene for å fremme dybdelæring, og blant annet prioritere tverrfaglige emner som livsmestring og demokrati.

 

– Tenk hva Høyre ville sagt hvis Kristin Halvorsen i sin tid hadde foreslått mer plass til livsmestring og demokratisk forståelse i skolen. Hun hadde blitt latterliggjort og anklaget av Høyre for å ikke være opptatt av kunnskap. Det er utrolig gledelig hvis Torbjørn Røe Isaksen med dette endelig vil bryte med høyresidens smale kunnskapssyn, sier Lysbakken.

Han omtaler det som «utrolig positivt» at regjeringen vil gi mer plass til dybdelæring og dannelse i skolen.

– Fremtiden vil kreve kreative arbeidstakere, med evne til å lære hele livet. Derfor er det så riktig å legge mer vekt på dybdelæring og mindre vekt på mange smale mål som skaper en kortsiktig puggeskole, sier SV-lederen

 

Oslos skolebyråd skuffet over regjeringens skolemelding

Skolebyråden i Oslo er skuffet over at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ikke kommer med konkrete tanker om hvilke temaer som skal ut av skolen eller stiller klarere krav til elevenes læring.

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap), beskriver stortingsmeldingen om fremtidens skole som en «walkover» fra kunnskapsministeren.

– Kunnskapsministeren gjentar Ludvigsen-utvalgets anbefaling om at skolefagene må slankes, men har selv ingen tanker om hva som skal tas ut. Ingen fag kuttes eller reduseres, ingen nye fag kommer til og ingen fag får endret timetall, sier Tellevik Dahl og reagerer på at Røe Isaksen setter i gang enda en utredning.

– Jeg hadde i det minste forventet klarere krav til elevenes læring de første skoleårene. Vår store utfordring er at mange elever hver eneste dag går løs på vanskelig lærestoff uten at de har med seg gode nok lese-, skrive- og regneferdigheter fra de første skoleårene. Det skaper lærevansker og frafall. En del av løsningen er tydeligere læreplaner med klare forventninger til elevenes læring de første skoleårene, sier hun.

 

Ap savner konkrete skoleendringer fra Røe Isaksen

Arbeiderpartiet er skuffet over at kunnskapsministeren ikke er konkret om hvilke temaer som skal ut av undervisningen i skolen.

– Færre mål har Ap etterlyst lenge, men statsråden ser ikke ut til å ha noen tanker om hva som skal ut eller er overflødig, sier stortingsrepresentant Christian Tynning Bjørnø (Ap) som sitter i utdanningskomiteen. Han er skuffet over at kunnskapsministeren ikke er mer konkret.

Skolebyråden i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap), savner også flere konkrete endringer.

– Kunnskapsministeren gjentar Ludvigsen-utvalgets anbefaling om at skolefagene må slankes, men har selv ingen tanker om hva som skal ut. Ingen fag kuttes eller reduseres, ingen nye fag kommer til og ingen fag får endret timetall, sier hun.

  (©NTB)

Powered by Labrador CMS