Nestleder i Utdanningsforbundet, Terje Skyvulstad, mener kompromisset mellom lærertetthet og lærerkompetanse er særdeles uklokt. Arkivfoto: Tom Egil Jensen
Nestleder i Utdanningsforbundet, Terje Skyvulstad, mener kompromisset mellom lærertetthet og lærerkompetanse er særdeles uklokt. Arkivfoto: Tom Egil Jensen

UDF: – Kompromisset mellom lærertetthet og lærerkompetanse er særdeles uklokt

– Vi fortsetter arbeidet mot avskilting av lærere, sjøl om stortingsflertallet nå vil stemme for avskilting, sier nestleder i Utdanningsforbundet, Terje Skyvulstad.

Publisert

– Det ordna seg for Høyre, men ikke for lærerne, konstaterer Skyvulstad etter at Kristelig Folkeparti onsdag, i budsjettforhandlingene med regjeringspartiene og Venstre, fikk igjennom økt lærertetthet i skolen.

Prisen var at partiet måtte akseptere at de nye kvalifikasjonsreglene for lærere skal gjelde også for lærere som er i skolen i dag, ikke bare for nyutdanna. Dermed kan ikke Stortinget stemme ned dette forslaget.

– De nye kompetansereglene skal gjelde fra 2025. Avtalen mellom KrF og regjeringa gjelder statsbudsjettet for 2018. Så vi fortsetter arbeidet mot avskilting av lærere. Økte kompetansekrav er bra, og krava til lærerkompetansen har økt jamt og trutt opp gjennom åra. Men aldri tidligere er de som er utdanna før det nyeste kravet, blitt pressa ut av skolen, sier Skyvulstad til Utdanning.

– Hva synes du om å sette lærertetthet opp mot tilbakevirkende kraft for kompetansekravet?

– Jeg synes det er særdeles uklokt. Økt lærertetthet krever flere lærere. Da kan ikke avskilting av aktive lærere være metoden. Vi kan heller ikke ha mange lærere i permisjon for etterutdanning samtidig med at vi skal innføre den nye lærertettheten.

– Kan du likevel forstå at KrF i forhandlingene gikk med på et slikt kompromiss?

– Jeg var ikke i de forhandlingene. Jeg er nestleder i Utdanningsforbundet og arbeider for flere og godt kvalifiserte lærere i skolen, sier Terje Skyvulstad.

Powered by Labrador CMS