– De som kommer til landet vårt skal bli inkludert i små og store felleskap. Flere må ut i jobb, og da må de lære seg norsk. Men da må også kvaliteten på undervisningen være god. Vi vet at høy kompetanse hos lærerne gir bedre resultater. Derfor etablerer vi nå en stipendordning, som gjør det mulig for lærerne å ta videreutdanning i norsk som andrespråk. Dette er en start på å gi denne gruppen lærere et kompetanseløft, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i pressemeldingen. 

I løpet av våren blir det klart hvilke lærere som får stipend, og disse kan ta fatt på videreutdanningen til høsten. Det er Kompetanse Norge som forvalter ordningen.