På femte trinn har forskjellene mellom gutter og jenter økt, ifølge nasjonale prøver.

Økende forskjell mellom gutter og jenter på nasjonale prøver

På femte trinn har forskjellene mellom gutter og jenter økt, ifølge nasjonale prøver – i jentenes favør i lesing og i guttenes i regning.

I regning er prestasjonsforskjellen for 2021 den største siden trendmålingen startet i 2014, opplyser Utdanningsdirektoratet.

Gjennomsnittlige skalapoeng i regning for jenter på femte trinn er 48, mens guttene ligger på 52 poeng. I lesing er poengene henholdsvis 51 og 49 poeng. I engelsk ligger jentene på 50 poeng og guttene på 51 poeng.

I engelsk har resultatene blitt noe bedre de siste to årene, mens de er stabile i lesing og regning.

Les også: De svakeste elevene har gjort det bedre gjennom pandemien

Mindre forskjeller på åttende trinn

Blant åttendeklassingene er det mindre forskjeller sammenlignet med sist. Det er ingen endringer i gjennomsnittlig skalapoeng i lesing, regning eller engelsk fra man startet å måle utvikling over tid og fram til 2021.

Blant 8.-klassingene presterer guttene litt bedre i regning, mens jentene presterer bedre i lesing. I engelsk er det jevnere. Guttene er blitt noe sterkere i både regning og engelsk sammenlignet med året før, mens jentene presterer noe svakere i regning.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS