To uker med bare tull? Tull!

Debatt: Skolen driver ikke sommerleir de siste ukene før ferien tar til, slik Sanna Sarromaa hevder.

Publisert Sist oppdatert

Da jeg her forleden (11.06.22) leste Sanna Sarromaas kronikk i VG om hvordan hun oppfatter de siste ukene av skoleåret før sommerferien, kjente jeg meg ikke igjen. Dette var også gjengs oppfatning på sosiale medier blant lærere.

Nå kan jeg bare snakke for meg selv og egen skole, men vi holder trykket oppe. Selvfølgelig blir det annerledes dager og uker, men det gir rom for alternative læringsopplegg og felles aktiviteter. Det er klart at det gis tid for nødvendig ryddig, vasking etc. Men dette er da virkelig noe også elevene må trene på. Å øve på å ta vare på skolen, materiell etc.

Les også: Ber lærerne bruke av sommerferien til å tette elevers læringshull

Jeg er ikke enig i at det faglige glipper ut, ei heller at det er en etablert vane og praksis. Hvis du mener at det å ha natursti og andre alternative opplegg er å kaste det det faglige på båten, så er jeg heller av den oppfatning det å benytte seg av de mulighetene som tiden før sommerferien gir, kommer godt med.

Hvis man tenker på hvor mye elevene sitter i løpet av et skoleår, så ønsker jeg slike opplegg velkommen. Ikke bare jobber man faglig på en annen måte, men man jobber også med det sosiale. Å påstå at norsk skole driver sommerleir, og ikke skole, før ferien tar til- det er jeg rett og slett uenig i. Og å spørre om det er noen som noensinne har lært noe i juni; da synes jeg rett og slett at du verken gir oss, som er dine kollegaer i norsk skole, samt våre elever, nok tillit.

Nei, Sanna, jeg synes du rett og slett bør starte med egen praksis, før du retter fokus mot oss andre.

Powered by Labrador CMS