Ber lærerne bruke av sommerferien til å tette elevers læringshull

På bystyremøtet i Oslo onsdag foreslo Hallstein Bjercke (V) at lærerne tar en uke av sommerferien sin til å tette elevers læringshull.

Publisert

Under den muntlige spørretimen i bystyret foreslo Venstres Hallstein Bjercke å utvide neste skoleår med en uke på høsten, slik at lærerne kan bidra til å tette kunnskapshull og elevene får mulighet til å ta igjen tapt læring. Han viste til at Utdanningsdirektoratet gir kommunene anledning til å vedta en slik utvidelse av skoleåret.

– Jeg mener vi nå bør fastsette å utvide antall undervisningsdager fra de gjeldene 190. Lærerne må selvsagt kompenseres for det. Hva mener byråden om forslaget? spurte han.

Byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), svarte at hun ikke har bestemt seg for om hun kommer til å støtte Venstres forslag. Hun svarte:

– Jeg er også opptatt av at vi skal ha et godt tilbud til barna i sommer. Men til din konkrete forespørsel, så har byrådet ikke tatt stilling til det.

Hun la til at hun har gjort seg noen tanker:

– Er det nå etter to år med pandemi at vi skal korte ned på den sommerferien lærerne og deres familier kanskje allerede har planlagt? Det vil jeg tippe det er ulike meninger om. Her er det også uklare økonomiske konsekvenser og forslaget vil ha betydning for lærernes arbeidstidsavtale, sa Eidsvoll.

LES: Hadde mer tid til forberedelse under pandemien

Frykter kunnskapshull

Bjercke fortalte at han har fått tilbakemeldinger fra mange lærere på at de ikke har greid å komme gjennom læreplanen under pandemien på grunn av hjemmeskole og høyt fravær.

– Hvis man ikke nå iverksetter tiltak for å begrense effekten av tapt læring, så vil mange elever starte neste skoleår på et lavere nivå og med store kunnskapshull. Og dersom byrådet ikke støtter vårt forslag om en ekstra skoleuke, hvordan har byrådet da tenkt å tette læringshullene og sørge for at alle elever i Osloskolen får den oppæringen de har krav på, spurte Bjercke.

Eidsvoll svarte at det allerede er satt av penger i budsjettet til å ta igjen tapt faglig og sosial læring med utgangspunkt i rapporten fra den regjeringsoppnevnte arbeidsgruppa ledet av utdanningsdirektør i Oslo og Viken, Grethe Hovde Parr.

LES: Hjerneforsker advarer mot kortsiktige tiltak for å fylle kunnskapshull

– Den rapporten peker på at det viktigste er å styrke de strukturene som allerede finnes i skolen og ikke finne på nye tiltak på siden. Dette er også grunnen til at vi valgte å avlyse årets eksamen slik at det skulle bli mer tid til læring mot slutten av skoleåret. Nå slipper elevene å bare terpe til eksamen og lærerne slipper å sette av tid til å være sensorer på andre skoler, sa Eidsvoll.

Mer sommerskole

Mehmet Kaan Inan (H) sa at også han mener det er uholdbart med ni ukers sommerferie i år.

– Enda mer oppsiktsvekkende er det at byrådet foreslår å kutte ut 100 kurs på sommerskolen og at det i august kun er ett kurs for elever i barneskolen ut over de lokale tiltakene i bydelene. Vi bør tilby elevene to ukers sommerskole i stedet for en. Er dette noe byrådet har vurdert, og i så fall hvorfor settes det ikke av flere midler til sommerskolen, spurte Inan.

Eidsvoll svarte at sommerskolen er viktig i år og at byrådet satser på den.

– På to år har vi ikke kunnet ha ordinær sommerskole. Nå gleder jeg meg til at vi skal ha det, med blant annet svømmeopplæring. Utdanningsetaten har i første omgang lagt opp kurs for elever på 1. til 7. trinn. Senere kommer tilbudet til elever på 8. til 10. trinn. I tillegg har vi satt av penger til et sommerskoletilbud i august som skal være på nærskolen. Der har skolene frist denne uken til å søke om lokale tilbud. Det gjør vi fordi vi vet at noen barn ikke har deltatt på sommerskoletilbudet. Gjennom å legge opp til flere tilbud på nærskolen, håper vi å få med flere, sa byråden.

Ulike tilbud

Karoline Grosås Nordbø fra KrF var bekymret for manglende koordinering mellom tilbud på aktivitetsskolen og sommerskolen.

Til det svarte Eidsvoll at det er en delvis overlapp mellom tilbudene til sommeren. Men hun sa at elever på 1. og 2. trinn over hele Oslo nå kan delta gratis på aktivitetsskolen. Og i tillegg til sommerskolen arrangeres mange kultur- og idrettstilbud og tilbud om sommerjobber til ungdom.

– Når det gjelder koordinering har jeg et godt samarbeid med byråd for kultur og idrett Omar Samy Gamal (SV) og byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester Rina Mariann Hansen (Ap), forsikret Eidsvoll.

Yassine Arakia fra Høyre ville vite hva som skal gjøres for yrkesfagelever i videregående skole med manglende praksisopplæring på grunn av pandemien. Han viste til at tidligere byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) hadde lovet elevene et sommerskoletilbud som i fjor.

Arakia fikk til svar fra Eidsvoll at tilbudet til elever i videregående skole er under planlegging.

Powered by Labrador CMS