Endringenes vinder har blåst gjennom regjeringsapparatet. I Kunnskapsdepartementet kom den vestfra, i form av en av landets mest populære ordførere.

Stavanger var en av svært få kommuner der Arbeiderpartiet hadde framgang ved høstens kommunevalg. Som ordfører hadde Kari Nessa Nordtun mye av æren for det. Men det holdt bare nesten. I likhet med mange av hennes partifeller landet over måtte hun overlate ordførerkontoret til en borgerlig etterfølger. Men det er noe med noen dører som lukkes og andre åpnes. Nå har hun for alvor tatt steget inn i rikspolitikken, som Støre-regjeringens nye kunnskapsminister.

Kontaktskapende, energisk og kunnskapsrik er noen av ordene som går igjen i karakteristikkene av den nyutnevnte ministeren. Med sine 37 år representerer Kari Nessa Nordtun utvilsomt en foryngelse av regjeringen. Men samtidig har hun flere års yrkeserfaring som advokat, og som ordfører i hjembyen fra 2019 til nå har hun fått erfaringen med å gjøre viktige politiske valg, og ikke minst se de praktiske konsekvensene av dem. Og det å styre basert på en samarbeidsavtale med fem andre partier, der både Miljøpartiet De Grønne og bompengemotstanderne FNB var med, skulle i hvert fall gi en viss trening i å navigere i krevende politiske farvann. Det er en erfaring den nyutnevnte ministeren godt kunne benytte seg av. Utdanningssektoren ville vært tjent med flere brede politiske forlik framfor partipolitiske markeringsbehov og detaljstyring.

I løpet av de siste årene er det innført en ordning med gratis skolemat ved flere av skolene i Stavanger, og skolefritidsordningen for førsteklassinger er også blitt gratis. I et intervju med Utdanningsnytt i sommer roste Utdanningsforbundets lokallagsleder i Stavanger, Truls J. Hagland, politikerne i byen for å jobbe for at barnehagelærere som tar mastergrad, skal få uttelling for dette på linje med lærere i skolen. Men samtidig var han kritisk til at det fortsatt var for mange barnehagelærere uten godkjent utdanning. Og han var svært misfornøyd med at Stavanger kommune i sitt høringssvar til ny opplæringslov foreslo at normen for lærertetthet skulle beregnes på kommunenivå, og ikke for hver skole. Slik ble det riktignok ikke.

 

Mulighet til å løfte utdanning på sakskartet

Framover skal Kari Nessa Nordtun selv utforme de politiske hovedlinjene for skolene og barnehagene. Etter nøkkeloverrekkelsen i Kunnskapsdepartementet mandag la hun vekt på deres betydning for å gi alle like muligheter senere i livet, og forsikra at det viktigste for henne er det som er viktigst for barn og unge. Nøkkeloverrekkelser er sjelden anledningen for de mest oppsiktsvekkende politiske utspill. Men det hun forhåpentligvis også har en klar forståelse av, er at hvis barnehager og skoler skal bli gode for barna, avhenger det av at lærerne der får muligheter til å gjøre jobben sin.

 I tillegg til å være kunnskapsminister har Kari Nessa Nordtun flere muligheter til å gi utdanningssektoren den sentrale plasseringen på det politiske sakskartet den trenger. I fjor ble hun valgt inn i Arbeiderpartiets sentralstyre. Og hun er også med i partiets programkomité, som meisler ut forslaget til arbeidsprogrammet partiet skal vedta på neste landsmøte.

 Programkomiteens leder er for øvrig hennes forgjenger som kunnskapsminister, Tonje Brenna, som nå er blitt arbeids- og inkluderingsminister. Det er fra flere hold blitt påpekt at dette er et skritt på veien videre for Brenna, som nå er den ene av Arbeiderpartiets to nestledere. I så fall er det er uheldig signal, som kan gi inntrykk av at det å lede Kunnskapsdepartementet bare er et skritt på veien mot tyngre og viktigere verv. Utdanningssektoren er for viktig for samfunnet til at et slikt inntrykk kan få feste seg.

  

Får vurderingsarbeidet i fanget

Den første tida som fersk statsråd blir gjerne å føre videre arbeidet som forgjengeren satte i gang. I november legger professor Tine Prøitz fram rapporten fra det regjeringsoppnevnte utvalget hun har ledet; om vurderingssystemet i skolen. Kari Nessa Nordtun får oppgaven med oppfølginga av dette arbeidet, der framtida til prøver og eksamen blir sentrale stikkord. Her kan det ligge an til heftige nappetak, både fagfolk og politikere imellom.

 Det er mange som mener mye om skoler og barnehager. Tida vil vise om Kari Nessa Nordtun får en like høy stjerne i utdanningssektoren som i sin hjemby. Men forutsetningene er absolutt til stede.

Dette er en kommentar, som gir uttrykk for skribentens synspunkter.

 

Powered by Labrador CMS