– Et frislepp av antall karakterer i norsk vil gi nynorsken et mer utsatt liv, sier leder av Noregs Mållag Magne Aasbrenn til Utdanning. Foto: Noregs Mållag

Skeptisk til færre karakterer i norsk

– Et frislepp av antall karakterer i norsk vil gi nynorsken et mer utsatt liv, sier leder av Noregs Mållag Magne Aasbrenn til Utdanning.

Publisert

Noregs Mållag vil ha tre karakterer etter hver termin, ikke en eller to som har vært forsøkt ved flere ungdomsskoler og videregående skoler. Rapporten om forsøket med færre karakterer ble publisert 28. juni.

 

– Vi i mållaget er skeptiske til å redusere antallet karakterer. Dess tidligere elevene begynner med sidemål, dess bedre. Det er grunn til å frykte at sidemålet vil lide hvis en går inn for å sette bare én karakter ved semesterslutt de to første årene på videregående eller i 8. og 9. klasse på ungdomsskolen. Det har blitt gjort i dette forsøket, og i rapporten står det at enkelte skoler da valgte å forskyve oppstart av sidemålsopplæringen. Det er ikke heldig, sier Aasbrenn.

 

Mange av lærerne som deltok i forsøket, mente at det å redusere karaktersettingen gjorde at de fikk bedre tid til å gi tilbakemeldinger og bedre tid til forberedelser.

 

– Rettemengden til læreren kan bli avgrenset under dagens lovverk også. Det å få karakterer i et fag øker motivasjonen for å lære. Karakterer er en merkestein for hva eleven kan. De trenger selvfølgelig også å få tilbakemeldinger på hva de kan gjøre for å forbedre seg. Det står det også i rapporten, at lærere må bli bedre til å gi vurderinger til elevene, på et språk som elevene forstår. Denne rapporten kan brukes som et nyansert innspill i debatten om vurdering i skolen, sier Aasbrenn, som selv er lektor ved Fredrik II videregående skole i Fredrikstad.

 

– Det som er positivt i denne rapporten, er at ingen tar til orde for å fjerne sidemål. Alle vil også at det skal settes tre karakterer i norsk siste året på videregående og på ungdomsskolen, sier Magne Aasbrenn.

Det skal også utarbeides nye læreplaner, og også her er Aasbrenn klar på at sidemålet må styrkes.

Powered by Labrador CMS