Midtøsten-konflikten: Sårbare elever skal ivaretas

Debatt: Mange er bekymret for Gaza-krigens innvirkning på sårbare barn og unge. De ansatte i skolen har en utrolig viktig jobb med å veilede, trygge og støtte, hver eneste dag.

Publisert

Midtøsten-konflikten har skapt svært harde fronter, ikke minst på sosiale medier. Dette kommer også til utrykk på skolene. Jeg er bekymret for de barna som er ekstra sårbare nå, for eksempel på grunn av religiøs tilknytning.

Både Det mosaiske trossamfunn og Muslimsk dialognettverk har tatt kontakt med kommunen den siste tiden. De er bekymret for hvordan de sårbare barna følges opp i skolehverdagen. Jeg tar bekymringene til disse organisasjonene svært alvorlig og følger situasjonen tett.

En del av de ansattes grunnkompetanse

Det er utrolig viktig at skolene bruker den kompetansen de sitter på til å håndtere utfordringer som kan oppstå. Skolen har en viktig rolle i å legge til rette for dialog om vanskelige temaer. Barn og unge må øve på å snakke om ulikheter. Da må vi som er voksenpersoner, både foreldre, lærere og andre som omgås barn og unge, bidra til å skape et åpent og inkluderende miljø som bidrar til trygghet.

Jeg har nylig bedt Utdanningsetaten om en redegjørelse for hvordan skolene jobber med Gaza-konflikten. Det har ikke blitt rapportert inn et større antall hendelser knyttet til utrygt skolemiljø etter opplæringslovens kapittel 9 A etter at krigen på Gaza brøt ut. Det er jeg svært glad for.

De ansatte i Osloskolen er svært bevisste på situasjonen til de elevene som er direkte eller indirekte preget av krigen. Selv om krigen er en ekstraordinær situasjon nå, så er det en del av de ansatte i osloskolens grunnkompetanse å ha undervisning og dialog med elever om komplekse og vanskelige problemstillinger. 

Viktig at skolene bruker ressursene

Kort tid etter at krigen brøt ut, ble det laget materiell som skal bistå skolene med ressurser knyttet til Midtøsten-konflikten. Materialet omfatter blant annet info om hvordan man kan snakke med elever om Midtøsten-konflikten, hvordan skolene kan følge opp elever som er berørt, og hvordan skape dialog.

Det er veldig viktig at skolene bruker disse ressursene, og de ansatte på skolene gjør en utrolig viktig jobb med å balansere informasjonen, veilede, trygge og støtte de som trenger det.

Jeg vil rette en takk til de lærerne som står på hver eneste dag. Den innsatsen dere legger ned er helt uvurderlig for de barna som har det vanskelig nå.

 

Powered by Labrador CMS