Foto: Arbeiderpartiet

Etterlyser nasjonale tiltak mot vold mot lærere

Torstein Tvedt Solberg (Ap) mener man bør se til helsevesenet for å gi de ansatte i skolen bedre sikkerhet på jobb. Onsdag stilte han kunnskapsministeren spørsmål om vold i skolen.

Publisert Sist oppdatert

– Det er helt uakseptabelt at lærere går på jobb og risikerer å bli utsatt for vold, sier Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg.

Til Stortingets spørretime onsdag hadde han stilt følgende spørsmål om vold i skolen til kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H):

"Det har vært en urovekkende økning av vold i skolen den siste tiden. For over et halvt år siden la Arbeidstilsynet fram en rapport, der funnene gav grunn til bekymring. Hvilke tiltak har statsråden gjort for å forebygge vold i skolen og gi lærere og andre ansatte i skolen og SFO mer kunnskap om forebygging, vurdering og håndtering av vold i skolen?"

– Bakgrunnen for mitt spørsmål er undersøkelsene Utdanningsforbundet har gjennomført og funnene i Arbeidstilsynets rapport fra i høst. Der slås det fast at skolene må gjøre mer for å forebygge vold og trusler, sier Tvedt Solberg.

Åpenhetskultur og veiledning

Da kunnskapsministeren entret talerstolen var det tydelig at han deler Arbeiderparti-representantens bekymring.

– Selvsagt må vi ta problemet med vold i skolen på største alvor. Arbeidstagere skal ha det trygt på jobben og elever skal ha det trygt og godt på skolen. Det er skoleeiers og arbeidsgivers ansvar sa Sanner og trakk frem profesjonell ledelse, åpenhetskultur, veiledning og kompetanse som viktige forutsetninger for å klare det.

Han viste også til den siste stortingsmeldingen om tidlig innsats.

– Der varsler vi at de ulike tjenestene og instansene må samarbeide bedre til barnas beste. Dette vil også være viktig for å forebygge vold og trusler i skolen.

Spurte om Saers-saken

Tvedt Solberg spurte dermed ministeren direkte om hva han tenker etter saken til lærer Clemens Saers, som ble utsatt for grov vold av en elev. Rettssaken mot hans tidligere arbeidsgiver, Oslo kommune, ble avsluttet i Borgarting lagmannsrett forrige uke.

– Det han selv sier, er at det som plager ham mest i etterkant er hvordan arbeidsgiveren håndterte, eller snarere ikke håndterte hendelsen. Hva tenker Sanner om hvem som har ansvaret for lærerne liv, helse og sikkerhet i klasserommene? sa Tvedt Solberg.

Igjen pekte Sanner på arbeidsgiver.

– Det er viktig at det er åpenhet rundt denne typen saker. Vi vet at vold og trusler dessverre skjer i norske klasserom. Det er helt avgjørende at skoleeier som arbeidsgiver tar ansvar. De har ansvar for at lærerne er trygge på jobb. Da må det være et godt samarbeid med tillitsvalgte lokalt. Og skolelederne lokalt, svarte Sanner.

Like rutiner

Til utdanningsnytt.no sier Tvedt Solberg at han er fornøyd med at Sanner tar problemet på alvor, men at han savner tydeligere signaler om nasjonale tiltak.

– Vi må gi lærerne og rektorene flere verktøy for å kunne håndtere slike hendelser.

– Hva slags verktøy kan det være?

– Dette er en kompleks problemstilling. Vi kan ikke bare slenge penger på borde for å fikse det. Det handler om å sikre rutiner for oppfølging og ansvarliggjøring, som er like ved alle skoler over hele landet. Det kan ikke være opp til hver enkelt kommune. Og så må det handle om flere verktøy i verktøykassa, som beredskapsteam mot mobbing og vold, flere yrkesgrupper inn i skolen, som vi har foreslått.

– Hva tenker du om problemstillingen der taushetsplikt møter, og trumfer, lærernes rett til et trygt arbeidssted?

– Det er uheldig. Jeg tror dette er en diskusjon som ikke har kommet langt nok i skolen. I helsevesenet har man klart å løse dette på en mye bedre måte. Vi må gi de ansatte i skolen den samme sikkerheten på at ved hendelser og varslinger blir det automatisk satt inn ressurser og tiltak for å hjelpe den ansatte i arbeidshverdagen.

Powered by Labrador CMS