Fire dager i retten er over for Clemens Saers. Foto: Kaja Mejlbo

Clemens Saers: – Jeg er optimist

Tidligere lærer Clemens Saers krever oppreisning fra sin tidligere arbeidsgiver Oslo kommune etter en voldhendelse der han ble skadet for livet. Fredag ble saken avsluttet i Borgarting lagmannsrett.

Publisert Sist oppdatert

– Det har vært vannvittig anstrengende og tøft, sier Clemens Saers.

Fire dager i lagmannsretten er tilbakelagt i hans ankesak mot Oslo kommune.

– Men det tøffeste med å gå gjennom dette er nok anklagene om at jeg gjør dette for penger, påstander om at jeg er egoist, eller anda verre, en rasist, sier han.

– Ble lagt lokk på saken

Fem og et halvt år er gått siden Saers ble angrepet av en elev i klasserommet og livstruende skadet. Et drøyt år senere ble gjerningsmannen dømt til seks måneders fengsel i tingretten. Saers endte opp med uopprettelige skader i halsen. I tillegg til posttraumatisk stressyndrom. Flere år etter kan han fortsatt oppleve flashbacks og har store problemer med å sove om nettene. NAV har vurdert ham til å være 25 prosent invalid etter hendelsen.

– Jeg gjør dette selvsagt for min egen del, men ikke minst også for lærere som jobber ute i skolen nå, for fremtidige lærere, for mine barnebarn og alle andre barn. De har krav på en trygg arbeids- og skolehverdag.

Etter hendelsen var han i rehabilitering i to år.

– Etter hendelsen ble det lagt lokk på saken, og da jeg kom tilbake til jobb opplevde jeg at kolleger ikke visste hva som hadde skjedd. Versjonen som hersket var at jeg hadde skyld i hendelsen, forteller han.

Krever oppreisning

Da saken var oppe i tingretten kom det frem at skoleledelsen visste at det var en åpenbar risiko for voldshandlinger fra denne eleven, uten at alle lærerne ble informert om at det var en slik elev ved skolen. Assisterende rektor sendte en bekymringsmelding til barnevernet tidligere samme år hvor hun skrev at eleven var «en stor fare for sine medelever, lærere og også for sin nærmeste familie». På et tidspunkt hyret også skolen inn en vekter som fulgte med den aktuelle eleven.

Saers fremmet derfor også et krav om oppreisningserstatning fra sin arbeidsgiver. Men selv om retten ga ham medhold i at kommunen ved skoleledelsen hadde opptrådt kritikkverdig, blant annet fordi de burde ha informert alle lærerne om at det var en potensielt farlig elev ved skolen, vurderte ikke de kritikkverdige forholdene som grov uaktsomhet eller sterkt klanderverdig.

Optimist

Det aller meste av ankesaken i Borgarting rett har gått for lukkede dører. Ifølge Saers har de lagt frem nye bevis i saken denne runden.

– Vi har lagt frem en rekke nye bevis og ført nye vitner for retten, og mener at skoleledelsen var klar over hvor farlig eleven var, sier han.

Den nå pensjonerte læreren retter en takk til alle som har støttet ham, både økonomisk og med hilsener, gjennom disse årene.

– Jeg er optimist, sier han.

– Jeg mener vi har lagt frem gode bevis. Og går dette min vei vil ikke kommunen lenger bare ha en handlingsplikt overfor elevene, men også overfor lærerne. Skulle jeg tape har jeg fortsatt et halmstrå av et håp igjen, Høyesterett.

Dom i saken er ventet om cirka fire uker.

Powered by Labrador CMS