Elever er positive til nettbrett i skolen

Nettbrett er en distraksjonskilde med kort batteritid som det er vanskelig å skrive på, men fordelene er mange, mener norske skoleelever.

Publisert

Samlet er elever positive til nettbrett i skolen. De oppfatter dem som lette å bruke, tilpasset læringsbehovene deres og de har positive holdninger til nettbrettbruk, viser et forskningsnotat fra Universitetet i Stavanger. Ifølge elevene er det enkelt å lese tekster, lete etter informasjon på internett, kommunisere og dele læringsmateriale ved hjelp av nettbrett.

Elevene er også fornøyde med at nettbrettet kan erstatte tunge skolebøker.

«De mener nettbrettet er et nyttig læringsverktøy som gir rask tilgang til læringsressurser, gjør fagene kjekkere og mer interessante, og som legger til rette for mer læring, forståelse og organisering av fagstoffet», heter det i notatet.

Det er også viktig for elevene at nettbrett er et personlig verktøy som kan tilpasses hver enkelt elev.

Likevel finner flere av studiene nyanser i elevenes oppfatninger av nettbrett som læringsverktøy. Enkelte elever forteller blant annet at det er vanskelig å skrive tekster på nettbrettet og at de foretrekker å bruke penn og papir. De som foretrekker å skrive på nettbrett, vil helst bruke eksternt tastatur.

Godt læringsverktøy

Flere elever rapporterer også at de støter på tekniske problemer med nettbrettene, som virus og skjermfrys som kan føre til at dokumenter går tapt. Det forstyrrer også læringen.

Noen elever får også fysisk ubehag, som øye- og/eller hodesmerter, som følge av langvarig bruk av nettbrettet.

LES: Skjermane fører til meir stillesitting og individuelt arbeid

Elever flest mener nettbrettet er et godt læringsverktøy, men andre elever mener det motsatte.

De hevder det ikke hjelper dem å studere og lære, eller at det ikke gjør læringen mer interessant. De forteller blant annet at flere av oppgavene som blir gitt, ikke er læringsfremmende eller tilpasset nettbrett. Noen elever mener også at nettbrettene er en distraksjonskilde, for eksempel ved at de gir tilgang til ulike spill-apper. Elever i enkelte av studiene sier også at nettbrettene har en negativ påvirkning på sosiale relasjoner ved at de reduserer den visuelle kontakten mellom elever og mellom elev og lærer, heter det i notatet.

Elever opplever nettbrett som bedre egnet til lesebaserte oppgaver, opptaks-baserte oppgaver og øvelsesoppgaver og kommunikasjonsoppgaver. Nettbrettene er imidlertid mindre tilpasset omfattende skriveoppgaver, men dette kan endres når tilgang på ekstra utstyr som penn til bruk på nettbrett blir tilgjengelig for elevene.

Positive tilbakemeldinger:

 • Enkelt å bruke
 • Enkelt å bruke til lesing
 • Enkelt å bruke til kommunikasjon
 • Enkelt å bruke til å dele og å organisere materiale/stoff
 • Trenger ikke å bære tunge bøker med seg
 • Rask tilgang til læringsressurser og praktisk informasjon
 • Nytte av tilgjengelige ressurser
 • Gjør fagene mer interessante og kjekkere
 • Legger til rett for og forbedrer læring, forståelse og organisering
 • Fremmer læring
 • Muligheter for individuelle tilpasninger
 • Legger til rette for kommunikasjon

LES: Ved hjelp av VR-briller får elevene prøve seg i sitt fremtidige yrke

Negative tilbakemeldinger:

 • Vanskelig å bruke til skriving
 • Tekniske problemer
 • Kort batteritid
 • Fysiske problemer ved bruk
 • Fremmer ikke læring eller interesse
 • Er en distraksjonskilde
 • Har en negativ innvirkning på kommunikasjon og interaksjoner
 • Tilgangsbegrensninger
 • Mangel på veldefinerte og planlagte læringsaktiviteter
Powered by Labrador CMS