ILO: Det vil ta 70 år å utjevne lønnsforskjeller

Det vil minst ta 70 år å utjevne dagens lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, dersom vi fortsetter i samme takt som nå, advarer Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).


Verdens kvinner tjener i gjennomsnitt 23 prosent mindre enn menn, konkluderer ILO i en rapport som legges fram på den internasjonale kvinnedagen 8. mars.
72 prosent av verdens menn er i lønnet arbeid, mens andelen kvinner er 46 prosent. Kløften er bare redusert med fattige 0,6 prosentpoeng de siste 20 årene, går det fram av rapporten.
– Den betydelige framgangen kvinner har gjort innen utdanning de to siste tiårene, har ikke resultert i en tilsvarende framgang innen arbeidslivet, slår ILO fast.
En av hovedårsakene til at kvinner tjener langt mindre enn menn, er at de jobber mer deltid for å kunne ta seg av hjem og barn.
Mange kvinner er også å finne i lavlønnsyrker, noe som ytterligere bidrar til skjevheten som også rammer hardt når man blir gammel.
Rundt 200 millioner gamle kvinner verden over lever i dag uten regulær pensjonsinntekt, sammenlignet med 115 millioner menn, heter det i ILO-rapporten. (©NTB)

Powered by Labrador CMS