Stadig færre jenter i Afghanistan får gå på skole, viser en ny rapport. Her fra Astrid Morken-skolen i Peshawar i Pakistan hvor afghanske jenter får utdanning fram til niende klasse. Astrid Morken var journalist og ble drept i 1988 i Afghanistan da bilen hun satt i kjørte på en mine. Den norske afghanistankomiteen støtter skolen, som drives av afghanske kvinner. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix.

Det går feil vei for afghanske jenters skolegang

Utrygghet, passivitet fra myndighetene og mindre engasjement fra givere gjør at stadig færre afghanske jenter får skolegang.

Innsatsen som den afghanske regjeringen og internasjonale givere har stått for siden 2001 for å utdanne landets jenter, har falt betydelig de siste årene, viser en ny rapport fra Human Rights Watch.

16 år etter den amerikanskledede invasjonen av Afghanistan som kastet det kvinnefiendtlige Taliban-regimet fra makten, blir det anslått at hele to tredeler av afghanske jenter ikke får gå på skole.

– Den afghanske regjeringen og internasjonale givere ga et dristig løfte i 2001 om å gi alle afghanske jenter skolegang, men uroligheter, fattigdom og flukt driver nå mange jenter ut av skolen igjen, sier Liesl Gerntholtz, leder for Kvinners rettigheter i Human Right Watch.

– Myndighetene trenger å fornye sitt fokus for å sikre at alle jenter har en skole å gå til, ellers risikerer vi at de fremskrittene som har blitt oppnådd så langt, går tapt, sier hun.

3,5 millioner barn utenfor skolen

Afghanske jenters økte utdanningsmuligheter er ofte blitt løftet fram som en suksesshistorie av givere og afghanske myndigheter, og det er i dag langt flere jenter som får gå på skole enn det var under Taliban-regimet. Men målet om skolegang for alle jenter er langt fra oppnådd, og andelen jenter blant landets elever synker i deler av landet.

Ifølge myndighetenes egne anslag får 3,5 millioner av barna i Afghanistan ikke gå på skole, og 85 prosent av disse er jenter. Bare 37 prosent av jentene i tenåringsalder kan lese og skrive sammenlignet med 66 prosent av guttene.

Rapporten viser at afghanske skoler tilbyr færre skoler til jenter enn gutter både på barneskolenivå og ungdomsskolenivå. I halvparten av landets provinser er færre enn 20 prosent av lærerne kvinner, noe som er et stort hinder for jenters utdanning: Mange familier nekter å la sine døtre bli undervist av en mann, særlig når de kommer opp i tenåringsalderen.

Jentene blir også ofte holdt borte fra skolen på grunn av kjønnsdiskriminerende holdninger som ikke tillater eller verdsetter at de får utdanning. En tredel av jentene i landet giftes bort før de er 18 år, og med en gang de er gift eller forlovet, tvinges mange av dem til å slutte på skolen.

Truer og angriper

I rapporten pekes det på at korrupsjon og administrative barrierer også er betydelige hindre for å gi jentene skolegang. At Taliban og andre opprørsgrupper nå kontrollerer eller forsøker å ta tilbake makten i mer enn 40 prosent av landet, bidrar betydelig til at stadig færre jenter får å gå på skole. Taliban hindrer aktivt jenter i å gå på skolen, og i konfliktområdene råder en økende lovløshet der militser og kriminelle gjenger herjer. Det fører til at jentene i økende grad blir utsatt for ulike trusler som kidnapping, syreangrep, seksuell trakassering og angrep på jenteskoler. Alt dette bidrar sterkt til at familiene velger å holde jentene hjemme.

Familier kjemper for utdanning

Rapporten viser samtidig hvordan mange familier kjemper desperat for å klare å utdanne sine døtre, til tross for enorme utfordringer. Mange flytter på tvers av byer eller til og med til andre deler av landet for å finne skoler til sine døtre, eller familien splitter opp for å gi døtrene sine en mulighet til å studere. Andre igjen har eldre brødre som legger ut på farlige reiser for å arbeide illegalt i Iran for å betale sine yngre søstres skolepenger.

Organisasjonen oppfordrer afghanske myndigheter og internasjonale givere til å øke innsatsen for å sikre afghanske jenter skolegang. Dette må gjøres både ved å styrke sikkerheten ved skolene og for studenter, mener de.

– Givere burde forplikte seg til langvarig støtte til jenters utdanning og de trenger å stille tøffere spørsmål om hvordan deres midler blir brukt, sier Gerntholtz.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS