Etter endt folkeskolelærerutdanning i Danmark kan du ta videreutdanning her, ved Danmarks Pædagogiske Universitet i København. Foto: Google
Etter endt folkeskolelærerutdanning i Danmark kan du ta videreutdanning her, ved Danmarks Pædagogiske Universitet i København. Foto: Google

Dobling i antall nordmenn som tar lærerutdanningen i utlandet

Antall norske studenter som tar lærerutdanningen er nesten doblet på fem år.

Publisert

I fjor gikk 211 studenter gikk på lærerstudier i utlandet. I 2010 var det 112 som studerte til lærer utenfor Norges grenser.

Danmark har karakterkrav for å komme inn på lærerstudiet, men de som ikke oppfyller kravet, kan komme inn etter å ha gjennomført opptakssamtaler. I Sverige kan du søke deg inn med vitnemål fra norsk videregående skole.

 

Blir godkjent

En utdanning innen EU kan godkjennes av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) etter gitte kriterier, men det er Utdanningsdirektoratet som vurderer om utdanningen er god nok til å få undervisningskompetanse i de ulike fagene.

Seniorrådgiver i Utlandsavdelingen i NOKUT, Valborg Jørgensen, sier at de vurderer omfang, nivå og status på utdanningene.

– Har du for eksempel tatt en fireårig bachelorgrad i USA fra et godkjent lærersted, kan den normalt likestilles med en norsk treårig bacelorgrad. Vi ser på det faglige innholdet og har ingen godkjenningsordning for lærerutdanninger, sier Jørgensen til Utdanning.

 

Autorisasjon blir gitt

Det er Utdanningsdirektoratet som utsteder autorisasjon til dem som har studert til lærere i utlandet.

– Hvor lett er det å få autorisasjon til å jobbe som lærer i Norge med en bachelor eller master fra et annet land?

– For å få godkjenning må de ha en lærerkvalifikasjon fra utlandet. Dersom lærerutdanningen fra utlandet ikke avviker vesentlig fra den norske i omfang og innhold, er det ikke vanskelig å få godkjenning dersom vi får all den dokumentasjonen vi trenger, sier Eva Først, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet.

– Er det for eksempel lettere med en grad fra Sverige og Danmark?

– Søkere med lærerkvalifikasjoner fra land innen EU/EØS har rett til å få utøve yrket sitt i andre EU/EØS-land. I praksis innebærer dette at mindre avvik i lærerkvalifikasjonen ikke nødvendigvis hindrer godkjenning. Dersom avviket i kvalifikasjoner er større, kan det være aktuelt med en egnethetsprøve eller prøveperiode. Vi har et godt samarbeid og egne avtaler med de andre nordiske landene, sier Først.

 

Norske lærerstudenter i utlandet

 

Kilde: Statens Lånekasse for Utdanning

 

Opptakssamtaler

I alt 66 lærerstudenter fra Norge oppholder seg i Storbritannia i fjor, 40 i Danmark og 28 i Sverige. Tallene er hentet fra Statens Lånekasse og angir dem som får støtte derfra.

Søkningen til de danske lærerutdanningene har gått tilbake, og i 2012 ble det innført et krav om en gjennomsnittskarakter på 7 (tilsvarer en norsk 4-er) for å komme inn på lærerstudiene i Danmark. Søkertallene har steget, men de som ikke oppfyller karakterkravet på et snitt på karakteren 7, kan komme inn etter at de har gjennomført en opptakssamtale. Det er fortsatt ledige studieplasser på lærerutdanningene i Danmark.

Studerer man i et av de nordiske landene har en mulighet til å bruke morsmålet sitt når en besvarer oppgaver og på eksamen.

 

Sverige mangler lærere

I Sverige var det over 5000 ledige lærerstillinger i juli, fordelt på alle lærere, fra førskole til videregående skole.

Ved de svenske utdanningsinstitusjonene er det litt ulike opptakskrav til lærerutdanningene, og flere krever fordypning i enkelte emner. Grunnregelen er at for å komme inn på høyere utdanning i Sverige, må en ha godkjent karakter i svensk, engelsk og matematikk.

– Må en student med norsk som morsmål ha godkjent karakter i svensk for å komme inn på studier i Sverige?

– Nei, det finnes en overensstemmelse mellom de nordiske landene om å akseptere hverandres  vitnemål fra videregående skole. En norsk søker til svensk lærerutdanning skal ha kunnskaper i det svenske språket som behøves for å klare studiene, sier Carina Hellgren, ved Universitets- och högskolerådet i Sverige.

– Er det en grense for hvilken karakter du må ha for å komme inn på lærerutdanningen i noen fag?

– Det er ingen grense for hvilken karakter man må ha, bare godkjent i de emnene som angis for grunnleggende og særskilt kunnskap, sier Hellgren.

Saken ble endret 11.08.16 med presiseringer fra NOKUT angående godkjenningsordningen.

Powered by Labrador CMS