Konflikt hindrer millioner av barn i å gå på skole

Om lag 236 millioner barn og unge i skolealder går ikke på skolen, viser nye tall fra FN.

Krig og fattigdom hindrer om lag 121 millioner barn i alderen 6 til 14 år og 142 millioner unge i alderen 15 til 17 i å gå på skolen, ifølge en ny  UNESCO-rapport. Dette tallet tilsvarer rundt en firedel av befolkningen i Europa.

– Verdens land har lovet å gi alle barn grunnskole- og videregående opplæring innen 2030. Disse tallene illustrerer hvor mye hardt arbeid som gjenstår for å nå dette målet, sier UNESCO-direktør Irina Bokova.

Dropper videregående

Sjansen for at et barn fullfører grunnskolen er fire ganger større enn sjansen for at det fullfører videregående skole. Først og fremst fordi grunnskoleutdanning er obligatorisk i de fleste land, men også fordi mange unge i alderen 15 til 17 er nødt til å slutte på skolen for å jobbe.

Størst mangel på skolegang er det i Afrika sør for Sahara og Sør-Asia. Her går mindre enn halvparten av unge i alderen 15 til 17 på skolen. Det er første gang denne aldersgruppen blir tatt med i beregningene.

– Utdannelse for denne gruppen var ikke et av tusenårsmålene. Nå er det et av bærekraftmålene, og derfor har vi for første gang også sett på denne gruppen, sier Amy Otchet, ved UNESCOs statistikkbyrå, til NTB.

På flukt

En konsekvens av krig er at barn går glipp av skolegang. Skoler blir stengt, barn tas ut av skolen for å jobbe eller bidra hjemme og familier flykter.

Libanon, som har tatt imot 1,1 millioner syriske flyktninger, har åpnet for at de 500.000 registrerte barna skal få gå gratis på de offentlige skolene i landet. Men mangel på ressurser og libanesisk bolig- og arbeidspolitikk har ført til at over halvparten av barna ikke får utdanning. Det kommer fram i en rapport fra  Human Rights Watch.

Også i denne gruppen er det unge som skulle ha gått på videregående skole, sammen med utviklingshemmede, som møter de største utfordringene.

– Barn skal ikke måtte ofre utdannelsen sin for å søke tilflukt fra krigens grusomheter i Syria, sier Bassam Khawaja i Human Rights Watch.

Organisasjonen etterlyser nå flere midler til libanesiske skoler, for at flere barn på flukt skal få utdanning. (©NTB)

Powered by Labrador CMS