Ny forskning:
Barnehagene spiller en viktig rolle i flerkulturelle samfunn

Barnehagene fungerer som bindeledd mellom samfunnet og familiene, viser stort europeisk forskningssamarbeid.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg mener barnehagen kan ha en nøkkelfunksjon når det gjelder å møte flerkulturelle familier. Det snakkes mye om barnehagens viktige samfunnsrolle med tanke på temaer som likestilling og barns utvikling, men den kan også ha stor betydning for et inkluderende samfunn. Forskningen vår viser at barnehagen kan hjelpe med flere av utfordringene som oppstår i flerkulturelle samfunn, uttaler professor Thomas Moser på Universitetet i Sør-Øst Norge sine hjemmesider.

Professoren har sittet i ledergruppen for ISOTIS-prosjektet, et stort europeisk samarbeidsprosjekt som vil dempe ulikheter og styrke inkludering. Forskerne har samlet data fra Norge, England, Irland, Italia, Frankrike, Hellas, Tyskland, Polen, Tsjekkia, Nederland og Portugal. Det var forskning.no som først omtalte prosjektet.

Et av funnene er at barna selv er en drivkraft for positiv endring: Barna ønsker å være inkluderende, og er ikke så opptatt av om andre barn kommer fra en annen kultur og har en annen etnisk bakgrunn.

– Vi ser at barn flest er rause med hverandre, sier Moser.

En avgjørende rolle

Og selv om den offentlige debatten ofte dreier seg om utfordringer i flerkulturelle samfunn, finner forskerne at familiene forteller om lite diskriminering i nabolag, barnehage eller skole.

De ansatte i barnehager og skoler synes å ha en avgjørende rolle. De fungerer som bindeledd mellom foreldrene og samfunnet og kan være en buffer mot forskjellene som finnes ute i samfunnet, mot diskriminering og utestenging.

– Men den ofte negative debatten i media om det flerkulturelle samfunnet er noe som plager foreldrene og reduserer livskvaliteten deres. Indirekte kan dette også påvirke hvor mye foreldrene kan og vil investere i barnas utdanning, forteller Moser.

Prosjektet slår fast at foreldre med flerkulturell bakgrunn kan bidra med mye, dersom de opplever støtte fra storsamfunnet. Disse foreldrene bør involveres mer av skoler og barnehager. Dette vil kreve at skoler og barnehager endrer måten å jobbe på, slik at disse foreldrene føler seg møtt.

Powered by Labrador CMS