Erna Solberg, Jan Tore Sanner og Abid Q. Raja på Hellerud videregående skole i Oslo i dag. Foto: Marianne Ruud
Erna Solberg, Jan Tore Sanner og Abid Q. Raja på Hellerud videregående skole i Oslo i dag. Foto: Marianne Ruud

Erna Solberg: – Foreldre i jobb vil forhindre at barn vokser opp i fattigdom

– Utdanning, kvalifisering og kompetanse er det regjeringen satser på i integreringsstrategien, sa Erna Solberg i dag. Hun sa også at foreldre i jobb vil forhindre at barn vokser opp i fattigdom.

Publisert

I dag la regjeringen fram sin nye integreringsstrategi på Hellerud videregående skole i Oslo. 

Statsministeren besøkte skolens byggfagavdeling sammen med kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H), finansminister Siv Jensen (Frp) og kulturminister Trine Skei Grande (V). Til stede var også Abid Raja, stortingsrepresentant for Venstre og Tone Tellevik Dahl (Ap), byråd i Oslo. 

Politikerne besøkte 18 elever som går et fireårig utdanningsløp på byggfag. De følger den såkalte Helsfyrmodellen, der de får ekstra norskopplæring og der målet er å ende med fag- eller svennebrev. 

– Bærebjelken i integreringsstrategien som regjeringen la fram i dag er utdanning, kvalifisering og kompetanse. Det er dette det norske samfunnet trenger fremover. Slik sikrer vi et velferdssamfunn som er bærekraftig økonomisk, sa statsminister Erna Solberg og fortsatte: 

– Vi må erkjenne at vi ikke har vært gode nok på å få nyankomne asylsøkere ut i jobb. Det går for lang tid før tiltak iverksettes for denne gruppen. Men andre generasjon gjør det bra. Vi ser at etterkommerne, det vil si norskfødte med innvandrerforeldre, gjør det vel så bra i utdanningssystemet som de norske.

 

Må bli en del av små og store fellesskap 

Solberg sa at innvandrere skal delta i arbeids- og samfunnslivet i større grad. 

– Det er viktig at de som kommer hit blir en del av store og små fellesskap i samfunnet vårt, sa statsministeren. 

– I Norge er kompetanse nødvendig for å få jobb. Og det er viktig å komme ut i jobb, så man kan forsørge seg og sine. At foreldre er i arbeid er også den viktigste medisinen mot at barn vokser opp i fattigdom, sa hun. 

Integreringsmeldingen har fått navnet "Integrering gjennom kunnskap. Regjeringens integreringsstrategi 2019-2022"

Solberg lovet at regjeringen vil tilrettelegge for at innvandrere får kompetansen det norske arbeidslivet krever. 

 

Fire satsingsområder 

– Vi må sørge for at ungdom ikke bare har en formell rett, men også en reell mulighet til å gjennomføre videregående opplæring. Utdanning er aller viktigst for sosial mobilitet, sa Jan Tore Sanner.

Han fortalte at de konkrete tiltakene er gratis kjernetid i barnehage, tidlig innsats i skolen, kombinasjonsklasser og støtteordninger som skal sikre at alle barn og unge kan delta på aktiviteter.

Integreringsstrategien har fire innsatsområder:

1) Kvalifisering og utdanning

2) Arbeid

3) Hverdagsintegrering

4) Retten til å leve et fritt liv

 

Powered by Labrador CMS